Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Virtual Reality Biology: het ‘meeslepend’ leren van biomoleculen via Lesson Study

Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Dit project is ontstaan naar aanleiding van een nieuw internationaal initiatief over het gebruik van technische toepassingen op het gebied van virtuele en toegevoegde realiteit (Engels: virtual en augmented reality oftewel VAR) om studenten te helpen bij het leren van biomoleculen. Het is een samenwerking tussen twee partners uit verschillende landen: Singapore en Nederland.

Onderzoekers, ontwikkelaars en opvoeders van de Nanyang Technological University, National Institute of Education, Hwa Chong Institution de River Valley High School in Singapore, Universiteit Utrecht en hogeschool Windesheim in Nederland zullen twee jaar samenwerken aan dit project.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke voordelen de nieuwste VAR-technologieën bieden wanneer ze toegepast worden op de bestudering van moleculaire biologie. In het bijzonder beoogt het project nieuwe meeslepende en interactieve inhoud te ontwerpen voor geselecteerde onderwerpen binnen de studie van moleculaire biologie, zoals enzymen, eiwitten en DNA. Deze interdisciplinaire samenwerking heeft de potentie om uit te groeien tot een wereldwijd project.

Het nut van een meer dynamische weergave

Dit onderzoek richt zich op de moleculaire biologie. Tegenwoordig illustreren handboeken typisch moleculaire en cellulaire processen, zoals enzymoperatie en eiwitsynthese, met iconische representaties van specifieke moleculen. Deze illustraties schetsen een simplistisch algemeen mechanisme, zodat leerlingen deze gemakkelijk kunnen begrijpen en uit hun hoofd kunnen leren.

Ondanks het feit dat deze representaties nuttig zijn om een beeld te krijgen van de processen, zijn er talloze aspecten die er niet door gedekt worden, maar die wel belangrijk zijn om de essentie van alle relevante betrokken processen te begrijpen. Een meer dynamische weergave van moleculaire processen, kan leiden tot een meer omvattend ‘mechanisch’ begrip van alle processen, waarbij bijvoorbeeld ook externe factoren in ogenschouw worden genomen.

Modellen en lesplannen

Het project richt zich op het ontwikkelen van modellen en modelleringsomgevingen, waarin studenten met dergelijke dynamische representaties kunnen spelen, evenals lesplannen volgens de Lesson Study-methode om het leren in zo’n omgeving te ondersteunen. Op deze manier ontstaat er bij leerlingen een beter begrip van concepten, processen en functies binnen het vakgebied van de moleculaire biologie en ontwikkelen ze 21e-eeuwse competentie die bijdragen aan het verwerven van wetenschappelijke kennis.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met dr. Sui Lin Goei via e-mailadres: sl.goei@windesheim.nl

Abstract  
Soort Praktijkgericht onderzoek naar virtuele en toegevoegde realiteit in biologieonderwijs
Omvang Twee jaar
Opdrachtgever Ontstaan vanuit internationale samenwerking
Partners Nanyang Technological University, Singapore
Universiteit Utrecht, Nederland
Windesheim, Nederland
Hwa Chong Institution, Singapore
National Institute of Education, Singapore
River Valley High School, Singapore  
Status Lopend
Financiering The Minstry of Education Academic Fund, Singapore