Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Tackling School Discipline Issues (TaSDi-PBS)

Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Het project TaSDi-PBS richt zich op problemen rondom schooldiscipline die zich voordoen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en in het project werken verschillende partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland intensief samen.

Het TaSDi-PBS-project (Tackling School Discipline Issues with Positive Behavior Support) startte op 1 november 2016 en zal worden afgerond op 31 oktober 2018. Binnen het project werken partners samen uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland. De kick-offmeeting van het project vond plaats in Nicosia, Cyprus op 31 oktober en 1 november 2016. Tijdens deze twee dagen werden de partners in de gelegenheid gesteld om verschillende projectdoelen grondig met elkaar te bespreken. Het TaSDi-PBS-project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie.

Europese Commissie

De noodzaak om op Europees vlak schoolbrede en doeltreffende kaders op te stellen voor inclusief onderwijs die sociale integratie en academische betrokkenheid bevorderen staat hoog op de agenda van een groot aantal Europese beleidsrapporten. Door de enorme toename van migranten en vluchtelingen binnen de Europese samenleving en haar scholen wordt de noodzaak voor inclusiviteit steeds groter. De Europese Commissie heeft voortijdig schoolverlaten en sociale integratie als speerpunten op de agenda gezet en als kerndoelen opgenomen in twee opeenvolgende strategische plannen (2010 en 2020). Het aanpakken van schooluitval en het bevorderen van sociale integratie is een opstap naar een inclusievere samenleving en vandaar dat in de Europa 2020-strategie de Europese Commissie haar lidstaten heeft opgeroepen om te komen tot een uitgebreide, systematische aanpak die aansluit op de behoeften van alle leerlingen.

Achtergrond van het project en gekozen prioriteiten

TasDi_PBSHet succes van scholen als effectieve leeromgevingen berust deels op het inrichten van een sociale context die academische betrokkenheid bevordert en ondersteunt en die een positief en inclusief schoolklimaat voor iedereen creëert. Het project TaSDi-PBS heeft daarom als doelstelling om te onderzoeken wat de haalbaarheid is van een schoolbreed kader met de titel Schoolwide Positive Behavior Ondersteuning (SWPBS) in heel Europa. SWPBS is een op onderzoek gebaseerd educatief framework dat oorspronkelijk ontwikkeld is in de Verenigde Staten. Vandaag de dag is SWPBS geïmplementeerd in meer dan 21.000 Amerikaanse scholen. Onderzoek toont aan dat wanneer SWPBS gedurende minstens twee tot drie opeenvolgende jaren systematisch wordt uitgevoerd, er positieve resultaten worden behaald:

  • gedragsproblemen verminderen (20-60%)
  • de prestaties van leerlingen verbeteren
  • het schoolklimaat wordt door studenten en medewerkers als positiever en veiliger ervaren
  • pestgedrag neemt af
  • de sociale vaardigheden van studenten verbeteren

Kernactiviteiten

In samenwerking met plaatselijke basisscholen en academische instellingen in Europa richt het project TaSDi-PBS zich op disciplineproblemen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. TaSDi-PBS-partners kijken specifiek naar het ontwerp en de uitvoering van SWPBS binnen basisscholen met vooral de nadruk op:

  • a) het trainen van schoolteams die de belangrijkste elementen van SWPBS kunnen vertalen richting schoolmedewerkers en studenten
  • b) het produceren van handleidingen voor leraren, waarmee zij schoolbrede maatschappelijke verwachtingen bij leerlingen kunnen creëren
  • c) het ontwikkelen van een webplatform voor effectieve communicatie rondom projectactiviteiten ten behoeve van verspreiding en duurzaam gebruik onder consortiumpartners en anderen

De belangrijkste activiteiten van het project richten zich op een systematische professionele ontwikkeling van het schoolbrede kader, directe gedragsinstructies op basis van klassikale assessments en het continu monitoren van resultaten en procedures voor de uitvoering.

Doelen

Deze activiteiten moeten bijdragen aan een verhoogde aandacht voor inclusief onderwijs, het verbeteren van transversale competenties en een betere ondersteuning aan scholen om voortijdig schoolverlaten aan te kunnen pakken en studenten met extra onderwijsbehoeften te kunnen helpen.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met dr. Sui Lin Goei.

Abstract
Soort Samenwerkingsverband van vijf Europese partners
Omvang Van november 2016 tot oktober 2018
Financiering Erasmus+
Partners Partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland
Status Lopend