Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Serious game

Promotieonderzoek (lijn 4, lopend) - In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van instructiegericht ontwerp in serious games op het rekenkundig handelen met betrekking tot veiligheid van medicatieverstrekking binnen de gezondheidszorg. Hoe kunnen de resultaten die uit dit onderzoek zullen voortkomen bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwerp van een nieuw curriculum binnen de opleiding Verpleegkunde?

Serious game is een virtuele leeromgeving waarbinnen educatie en training ontworpen kan worden. Binnen serious gaming kan de game-omgeving zo worden ingericht dat deze over bepaalde kenmerken beschikt waardoor duidelijke doelen gesteld kunnen worden waarmee problemen door middel van authentieke en betekenisvolle leerdoelen kunnen worden opgelost. Het instructiegericht ontwerp in een serious game draagt bij aan de bewustwording van rekenkundig inzicht bij studenten verpleegkunde en verplegers in ziekenhuizen.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect is van instructiegericht ontwerp binnen serious games op het rekenkundig handelen in verband met medicatieverstrekking?

Meer weten?

Neem contact op met Diana Zwart: dp.zwart@windesheim.nl.

Abstract
Soort Pretest-posttest design research
Omvang 2015/2016 - 2019/2020
Opdrachtgever Windesheim PhD/MVI
Partners Universiteit Utrecht, Wageningen University en hogescholen (Verpleegkunde) en zorgorganisaties
Status Lopend