Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs

Onderzoeksproject (afgerond) - Met vier basisscholen (Vecht-IJsselstreek) werd gewerkt aan het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van leraren volgens de vijf SWPBS-pijlers: die leraar en school ondersteunen om probleemgedrag te voorkomen en hun leert hiermee om te gaan. Het doel was een positief leerklimaat te creëren door het onderwijzen/versterken van positief gedrag via SWPBS-pijlers.

In de scholen werden SWPBS-teams geïnstalleerd (School Wide Positive Behavior Support), die bestonden uit een representatie van directie, intern begeleiders, leraren, ondersteuners en ouders. De teams bepaalden de gedeelde waarden en op basis hiervan werd gewenst gedrag omschreven. Ondertussen werd datamateriaal verzameld om interventies te bepalen en uit te voeren, dit werd hierna nogmaals herhaald.

Ervaringen

Eerste ervaringen met de pijlerimplementatie waren positief. Ouders en leraren vonden dat de schoolomgeving meer rust uitstraalde en leraren meenden dat ze leerlingen, ook diegenen met probleemgedrag, positiever benaderden. Ze waardeerden hun positieve aspecten meer en schenen zich bewuster van eigen leraargedrag.

De schoolbrede benadering van SWPBS werd positief beoordeeld: leraren voelden zich op één lijn gesteld wat betreft hun handelen en door performance-feedback ontvingen zij direct feedback op de wijze waarop zij handelden. Hierdoor voelden de leraren zich enorm gesterkt in hun eigen handelingsbekwaamheid.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Nelen.

Abstract  
Soort Kwalitatief
Omvang

4 basisscholen 

  • Ds. Joh. van de Wendeschool
  • Timotheüsschool
  • De Mare
  • De Rank 
  • Opdrachtgever Lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen
    Partners N.v.t.
    Status Afgerond