Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Lees- en schrijfmotivatie: een geïntegreerde aanpak?

Onderzoeksproject (afgerond) - De leesattitude en -motivatie van de leraar beïnvloeden het leesonderwijs, maar kunnen schrijfattitude en -motivatie van leraren ook zorgen voor een hogere kwaliteit van schrijfonderwijs? Dit project borduurde voort op het project Leescultuur en opbrengstgericht werken op het vlak van leesmotivatie, maar dit onderzoek voegde daar nog de schrijfmotivatie aan toe.

Positieve lees- en schrijfcultuur

Een positieve lees- en schrijfcultuur op basisscholen beïnvloedt leerprestaties. In dit project richtten we ons op voorwaarden, ontwerpprincipes en competenties. Hoe verhoogt schrijven leesmotivatie en omgekeerd? Wat is de rol van interactie, zoals praten over boeken en samen schrijven? Hoe ziet een responsieve schrijfdidactiek eruit die past bij onderwijsbehoeften én diverse sociale, emotionele en culturele achtergronden?

Doel

De lerarenattitude en -motivatie stonden bij het beantwoorden van deze vragen centraal. Met de resultaten kregen (aankomende) leerkrachten handvatten aangeboden om de kwaliteit van lees- en schrijfonderwijs te verhogen. Zo krijgen zij inzicht in activiteiten die aan bestaande leessituaties kunnen worden toegevoegd, zodat ze de lees- en schrijfcultuur én de motivatie van leerlingen positief kunnen stimuleren.

Abstract  
Soort Kwalitatief
Omvang 2 schoolbesturen en 2 educatieve opleidingen
Opdrachtgever PO-Raad, lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten
Partners PCBO Voorst, Vivente Zwolle, docenten en studenten master Special Educational Needs
Status Afgerond