Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Kenmerkende elementen van SWPBS in Nederland

Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Vanaf 2009 zijn scholen in Nederland al bezig met het implementeren van SWPBS. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van Amerikaanse materialen en instrumenten. De Nederlandse onderwijscontext verschilt echter van de Amerikaanse. In een kwalitatief onderzoek wordt verkend welke culturele aanpassingen het gedachtegoed van SWPBS in Nederland ondergaan heeft.

Door middel van expertmeetings en een literatuurstudie worden kenmerkende elementen van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) in Nederland onderzocht. Een beschrijving van de Nederlandse karakteristieken van SWPBS kan namelijk helpen om een Nederlands instrument te ontwikkelen dat de implementatiebetrouwbaarheid meet. Dit instrument is belangrijk om de SWPBS-resultaten te meten.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Nelen.

Abstract  
Soort Kwalitatief onderzoek: expertmeeting
Omvang  Januari 2014 - september 2015
Opdrachtgever N.v.t.
Partners Windesheim Expertisecentrum PBS
Status Lopend vanaf januari 2014