Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Elk kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs

Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen we differentiatie in het rekenonderwijs versterken, zodat rekenleeropbrengsten in het basisonderwijs hierdoor verbeteren? Dit onderzoek richtte zich op de uitdaging waarvoor veel leerkrachten zich in het passend onderwijs gesteld zien: namelijk de rekenles zo vorm te geven dat alle kinderen voldoende profiteren van de inhoud van de rekenles.

Het onderzoek werd bekostigd vanuit Rekenen in het primair onderwijs 2011 (NWO-PROO) en geleid door de Universiteit Utrecht - prof. dr. H. van Luit, drs. E. Prast (PhD) en dr. E. van de Weijer-Bergsma (postdoc). Windesheim was partner, naast CED-Groep, CPS, Expertis, Giralis, Hogeschool Utrecht en Marnix Academie.

Betrokkenheid Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen

In 2011 is een nascholingstraject gestart. Vanuit Windesheim was J. Kaskens hierbij betrokken. Vier relatiescholen namen deel in 2012 - 2013 en pabostagiairs speelden een rol bij metingen (testafnames en video-opnames rekenlessen). In 2014 - 2015 startte het laatste cohort, zonder relatiescholen, al konden Windesheimstudenten (Pabo en master Educational Needs) op het onderwerp gedifferentieerd rekenonderwijs afstuderen.

Opzet van het nascholingstraject

Scholen volgden een nascholingstraject: het accent lag op theorie én op praktische handvatten die inzetbaar zijn in rekenlessen. Hoe signaleert men knelpunten en onderwijsbehoeften van rekenaars en hoe stemt men aanbod af op leerlingbehoeften, differentiërend tussen klassikale instructie en die voor de subgroepen? Aan de hand van analoge vragen werden rekencoaches opgeleid, die een rol vervullen bij scholing en implementatie.

Opzet van het onderzoek

In 2011 - 2012 startte een pilottraining op 4 scholen in een kort traject (halfjaar). In 2012 - 2013 namen 13 scholen deel (1 jaar), in 2014 - 2015 participeerden er 10. Dit traject was schoolbreed, het hele schoolteam nam deel. Naast scholen die het nascholingstraject volgden, waren er scholen die de controlegroep vormden.

Alle leraren (+ intern begeleider/rekenspecialist) volgden een differentiatietraining. Om effecten te beoordelen vonden metingen plaats (video-observatie rekenles, rekenopdracht, vragenlijst) en er werden toetsgegevens verzameld (zoals Cito LOVS). In 2012 - 2013 startte het eerste cohort en in 2014 - 2015 het laatste.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Jarise Kaskens.

Bezoek de website van het project

Abstract  
Soort Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Omvang 2012 - 1015
Opdrachtgever Universiteit Utrecht
Partners
  • CED-Groep
  • CPS, Expertis
  • Bronja Versteeg
  • Hogeschool Utrecht
  • Marnix Academie
  • Status Afgerond
    Financiering Subsidie NWO-PROO binnen het programma Rekenen in het primair onderwijs 2011