Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

E-mathematics

Onderzoeksproject (lijn 4, lopend) - Uit onderzoek naar het gebruik van digitale leermiddelen (DLM) komt duidelijk naar voren dat ze wezenlijk kunnen bijdragen aan leren en aan kennisconstructie. Digitale leermiddelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om leeromgevingen te creëren, waarbinnen een betekenisvolle interactie mogelijk is tussen studenten, leermaterialen en peers.

In deze studie wordt onderzocht op welke wijze verschillende aspecten van het instructieontwerp bijdragen aan het leren rekenen. Het gebruik van DLM in een leeromgeving (zoals instructieclips, online begeleiden, vakinhoudelijke structuur en een samenwerkingstool, genaamd ‘E-mathematics’) wordt door de studenten van de master EN en master LI zelf ontworpen en getoetst.

Onderzoeksvraag

Wat is het effect van digitale leermiddelen (DLM) op de leerresultaten en de motivatie van leerlingen in het rekenonderwijs en wat betekent het voor de rol van de docent?

Meer weten?

Neem contact op met Diana Zwart: dp.zwart@windesheim.nl.

Abstract
Soort Pretest-posttest design research
Omvang Onderzoeksgroep masteropleidingen – 2-jarig traject (herhalend)
Opdrachtgever Kenniscentrum Bewegen en Educatie: lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen
Partners Onderwijsorganisaties van de studenten
Status Lopend