Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten

Promotietraject (lijn 3, lopend) - Werken in intervisietrajecten kan motiveren. Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen.

Praten over zaken waar men in de lessen tegen aanloopt en elkaar van feedback voorzien om hierdoor het professioneel handelen te optimaliseren is in onderwijsomgevingen belangrijk. Toch zijn er anno 2014 nog veel docenten in het voortgezet onderwijs die solistisch te werk gaan en die niet bij collega’s in de klas gaan zitten om als professionals onder elkaar over de lesgeefpraktijk constructieve gesprekken te voeren.

Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek is relevant voor de Nederlandse onderwijspraktijk aangezien er nog weinig onderzoek is verricht naar Lesson Study in de Nederlandse context. Door te onderzoeken wat voor effect deze methode heeft op de wijze hoe leraren omgaan met verschillen tussen leerlingen, wordt een bijdrage geleverd aan beter onderwijs.

NWO-promotiebeurs uitreikingDoel

Niet alleen het effect van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen staat centraal, maar er wordt ook onderzocht hoe de competentiebeleving van docenten erdoor wordt beïnvloed. Daarnaast wordt getracht vast te stellen welke schoolorganisatorische condities de Lesson Study-implementatie kunnen bevorderen.

Uitreiking van de NWO-promotiebeurs op 25 maart 2015 door minister Jet Bussemaker aan Monique Nelen en Tijmen Schipper.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen Schipper: t.schipper@windesheim.nl.

Abstract  
Soort Promotieonderzoek
Omvang 2015 - 2019
Opdrachtgever Windesheim en Rijksuniversiteit Groningen
Partners Windesheim, Rijksuniversiteit Groningen, Onderwijscentrum-VU, verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam en Groningen
Status Lopend
Financiering Promotiebeurs voor leraren NWO