Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Excellent leraarsgedrag is te leren!

Onderzoeksproject (afgerond) - Ongewenst gedrag verstoort de behoefte om betekenisvol te zijn en dat levert leraren stress en gevoelens van incompetentie op. Dit project richtte zich op de vraag hoe men met gedrag van individuele leerlingen en groepen kan omgaan. Dit gebeurde aan de hand van methodes, interventies en handelingswijzen van leraren die in de praktijk met succes onderzocht en getoetst zijn.

Binnen een uniek consortium van het Onderwijscentrum-VU (penvoerder), Windesheim, twee basisscholen en twee middelbare scholen ontwikkelden lerarenopleiders, schoolleiders en leraren een leer-/ontwikkellijn met trainingen en leermaterialen die leraren moeten helpen om te gaan met gedragsvraagstukken in de klas.

Doel

Leraren van scholen gaven aan dat ze behoefte hadden aan ondersteuning om de handelingsbekwaamheid te verbeteren, zodat men beter met probleemgedrag kan omgaan, individueel of in groepen. Het project werd gefinancierd vanuit Krachtig Meesterschap en loopt van november 2010 tot en met maart 2013.

Wat maakt iemand tot een excellente leraar?

Het consortium van lerarenopleidingen en scholen meent dat leraren (excellentie!) in de klas zowel individueel als groepsgedrag positief kunnen beïnvloeden, zodat probleemgedrag wordt bestreden. Een excellente leraar beschikt over didactische en pedagogische handelingswijzen én een hoge self-efficacy en probleemoplossend vermogen. Net als leerlinggedrag te leren is, is ook effectief leraarsgedrag te leren!

Presentatie bevindingen

Tijdens de VELOV-conferentie (6 februari 2012) in Antwerpen presenteerden Sui Lin Goei, Henjo de Looper, Marike Snippe, Madeleine Vreeburg en Martijn Willemse hun eerste bevindingen binnen dit onderzoek.

Bekijk de presentatie

Meer weten?

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met dr. S.L. Goei, lector en projectmanager. U kunt ook een kijkje nemen op www.excellenteleraar.nl.

Abstract  
Soort Collaboratief Design Research
Omvang November 2010 - maart 2013
Opdrachtgever Tweede tranche Krachtig Meesterschap
Partners Onderwijscentrum-VU (penvoerder), Windesheim, Basisschool Sint Jan te Amsterdam, Basisschool Admiraal de Ruyter te Amsterdam, Corderius College te Amersfoort en De Heemgaard te Apeldoorn
Status Afgerond