Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Leraren en lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen

Eén klas, één leraar, legio onderwijsbehoeften: dit lectoraat verkent hoe we inclusieve leeromgevingen in het passend onderwijs inrichten.

De input van leerkrachten en schoolbesturen is daarbij onmisbaar. Bekijk in de video hoe lector Sui Lin Goei samen met leerkrachten op een basisschool nieuwe kennis ontwikkelt. Waar ook andere docenten van kunnen profiteren:


Hoe leren leerlingen samen, ongeacht zorg- en onderwijsbehoeften? Een actuele vraag als gevolg van de beleidsverandering Passend onderwijs. De ondersteuningsplicht betekent dat schoolbesturen in reguliere settings onderwijszorgarrangementen moeten bieden aan leerlingen met onderwijs(zorg)behoeften. Maar hoe richten scholen én leraren inclusieve leeromgevingen in?

Voortbouwen op onderzoek uit termijn één

Vanuit deze vraag is binnen het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten (2009 - 2013) vanuit meerdere onderzoekslijnen onderzoek verricht naar procedures en onderwijszorgarrangementen in lerarenopleidingen en het werkveld (primair, voortgezet en mbo-onderwijs). In deze hernieuwde termijn beoogt het lectoraat onder de noemer Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen de al gelegde ondergrond te concretiseren door leraren handvatten, procedures en producten aan te reiken.

Onderzoeksthema en -lijnen

Hiertoe wordt de eerdere onderzoekslijn onderwijszorg op leraar- en leerlingniveau nader uitgewerkt. Hoe stemt men af op onderwijsbehoeften, zodat iedereen leert? Vanuit deze onderzoeksvraag starten wij onderzoek op via vier onderzoekslijnen:

1. Denken en leren van leraren over onderwijsbehoeften

Een belangrijke vraag binnen deze onderzoekslijn is of leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo (of in opleiding hiervoor) daadwerkelijk in staat zijn om af te stemmen op vooraf ingeschatte onderwijsbehoeften van hun leerlingen en hoe ze vervolgens instructies ontwerpen en uitvoeren.

2. Positieve gedragsondersteuning en onderwijsbehoeften

In deze onderzoekslijn staat het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) als hulpmiddel voor positieve gedragsondersteuning centraal. Hoe worden de elementen van de Nederlandse PBS-aanpak in scholen geïmplementeerd en is er een verband tussen deze Nederlandse PBS-aanpak en de resultaten op het gebied van leren, gedrag en welbevinden van leerlingen?

3. Afstemmen op onderwijsbehoeften via Lesson Study

Deze onderzoekslijn richt zich op het project Lesson Study, aan de hand waarvan groepen leraren reflecteren op hun eigen gedrag met betrekking tot het ontwerpen van gedifferentieerde (vak)lessen gericht op onderwijsbehoeften van hun leerlingen, waarbij zij leerlingen indelen en begeleiden op grond van de zogenaamde preventielogica.

4. Gebruik van ICT om af te stemmen op (speciale) onderwijsbehoeften

Vanuit deze onderzoekslijn wordt de hypothese onderzocht in hoeverre leerlingen met additionele onderwijsbehoeften kunnen profiteren van ‘blended learning’ via serious games. In samenwerking met het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT wordt onderzocht hoe leraren omgaan met ICT-middelen en hoe en op welke wijze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hiervan kunnen profiteren.

Daarnaast is lector Sui Lin Goei betrokken bij The Virtual Pink Dolphins Project, een onderzoeksproject dat zich richt op de vraag hoe een virtueel dolfinarium kinderen kan helpen bij hun communicatie en leerontwikkeling, aangezien onderzoek heeft aangetoond dat deze doelgroep vaak baat heeft bij zogenaamde dolfijntherapie.

Lees meer over The Virtual Pink Dolphins Project

Recent uitgegeven boeken

Vanuit het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen wordt een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van belangrijke publicaties op het gebied van inclusief onderwijs. Hieronder vindt u enkele boeken die zijn uitgegeven onder de redactie van lector Sui Lin Goei, Dolf van Veen en/of met bijdragen van kenniskringleden.

Positive Behavior Support in het voortgezet onderwijs

Ga naar uitgeverijDit boek is een handleiding voor teams in het voortgezet onderwijs die denken aan de invoering van of die bezig zijn met het implementeren van de aanpak van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Deze handleiding is in 2014 uitgegeven door Uitgeverij SWP, met bijdragen van Dik van Donselaar en Pim Kalkman onder redactie van lector Sui Lin Goei.

Het doel van SWPBS is om schoolbreed probleem- en pestgedrag aan te pakken én te voorkomen, waarbij medewerkers, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich verbinden aan de gemaakte afspraken en op deze wijze bijdragen aan een veilige leeromgeving met minder gedragsincidenten.

Boek onder redactie van prof. dr. Dolf van Veen

Boek Dolf van VeenHet boek Developing Community Schools, Community Learning Centers, Extended-service Schools and Multi-service Schools: International Exemplars for Practice, Policy, and Research is uitgegeven door uitgeverij Springer onder redactie van Hal Lawson (State University of New York, Albany) en prof. dr. Dolf van Veen (Windesheim). 

Het boek bevat diverse artikelen van auteurs uit onder andere Nederland, de Verenigde Staten, Canada, België en het Verenigd Koninkrijk waarin ‘brede scholen’ in de verschillende landen nader onder de loep genomen worden. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen scholen en partners met het doel een brede en diverse leeromgeving te creëren. In meerdere landen is het boek lovend ontvangen en ook de website van The Children's Aid Society raadt bezoekers aan het boek te lezen.

Publicatie Lesson Study

Cover Lesson StudyDit boek heeft als onderwerp Lesson Study: een effectieve benadering voor onderwijsprofessionalisering die snel aan populariteit wint.

Op 10 mei jongstleden is het boek Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs, geschreven door Siebrich de Vries, Nellie Verhoef en Sui Lin Goei, gelanceerd op het eerste Nederlandse Lesson Study Congres dat werd gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Garant.

Simulations, Serious Games and Their Applications

Simulations, Serious Games and Their ApplicationsDit boek dat is uitgegeven onder de redactie van Yiyu Cai en Sui Lin Goei presenteert de stand van zaken rondom state of the art technologie binnen serious games. Een van de onderwerpen in dit boek is onder andere speciaal onderwijs. De doelgroep voor dit boek zijn wetenschappers, ingenieurs en praktijkmensen die betrokken zijn bij serious games en simulatie.

Het grootste deel van dit boek bestaat uit papers die zijn gepresenteerd op de Asia-Europe Workshop over Serious Games and Simulation die op 9 mei 2012 gehouden werd op de Nanyang Technological University in Singapore. Het boek is te bestellen via Springer.

Simulation and Serious Games for Education

Simulation and Serious Games for EducationDit boek dat is uitgegeven onder de redactie van Yiyu Cai, Sui Lin Goei en Wim Trooster introduceert state of the art onderzoek op het gebied van simulatie en serious games voor het onderwijs. Het grootste deel van dit boek bevat geselecteerde publicaties die zijn gepresenteerd op het Asia-Europe Symposium on Simulatie and Serious Games dat van 1 tot en met 2 oktober 2014 gehouden werd op Windesheim.

Het boek omvat drie grote domeinen van onderwijstoepassingen voor simulatie en serious games: wetenschaps-, technologie-, techniek- en wiskundeonderwijs; speciaal onderwijs; en onderwijs gericht op humane en sociale wetenschappen. Het boek is te bestellen via Springer.

Publicaties
 1. Differentieren in rekenonderwijs 07 februari 2019

  De rekenmethode geeft vaak suggesties voor verwerking op meerdere niveaus. Wat kun je als leerkracht zelf doen om je onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeften van je leerlingen? Hoe kun je differentiatie in het rekenonderwijs aanpakken?
  Download
 2. Naar de andere oever 05 oktober 2018

  In dit artikel wordt verslag gedaan van een kleinschalig, verkennend onderzoek op twee vo-scholen. Vanuit de begrippen coöperatie, coördinatie en collaboratie is verkend hoe samenwerking met jeugdhulpverlening hier vormgegeven wordt.
  Download
 3. In rekengesprek met de leerling 19 maart 2018

  Publicatie 2018 - In het onderwijs wordt veel gesproken over leerlingen en te weinig mét leerlingen. Een rekengesprek, met een actieve rol van de leerling, kan een effectief middel zijn om de onderwijsbehoeften van leerlingen op rekengebied te achterhalen.
  Download
 4. Remediaal 2017: Positive Behaviour Support Network Europe 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - In dit artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei en Lefki Kourea wordt de aanleiding voor het vormen van het Europese netwerk rond Positive Behaviour Support beschreven.
  Download
 5. Remediaal 2017: Inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs met Positive Behaviour Support 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Lale Hazar, Margreet van Oudheusden en Marinus Stehouwer over de inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs m.b.v. PBS.
  Download
 6. Bruggen bouwen in school en kinderopvang 07 november 2017

  Publicatie (2017) - Dit boekje komt voort uit het project ‘Leren van spel’ waarin een brug geslagen wordt tussen kinderopvang en school. In dit project wordt onderzocht hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen behouden en gebruiken voor leerprocessen die nu nog vaak ‘schools’ zijn.
  Download
 7. Formative assessment in teacher talk during lesson studies 17 september 2016

  Publicatie (2016) - Onderzoek naar hoe via Lesson Study de onderwijs(ondersteunings)behoeften van studenten wordt onderzocht in een inclusieve school. Als bijlage artikelinformatie uit het International Journal for Lesson & Learning Studies (via het DOI-nummer 10.1108/IJLLS-07-2016-0019 kunt u dit aanschaffen).
  Download
 8. Five Questions 08 maart 2016

  Publicatie (2016) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 14, nummer 1. Met een interview met lector Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen over haar ervaringen met en de invloed van PBS.
  Download
 9. Lucinda de Jong is nieuwe onderzoeker voor PBS 31 januari 2016

  Publicatie (2016) - Op de Ambelt vindt onderzoek plaats naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels. Onderzoeker Lucinda de Jong stelt zich voor in het Ambulletin van januari 2016.
  Download
 10. Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap 31 december 2015

  Publicatie (2015) - In dit artikel (Tijdschrift voor Lerarenopleiders) worden Lesson Study-teams gepresenteerd als professionele leergemeenschappen. Lesson Study is een van de snelst groeiende strategieën om het onderwijs te verbeteren (u kunt het artikel opvragen via de VELON-site, als download een abstract).
  Download
 11. Teachers' capacities to meet students additional support needs in mainstream primary education 14 december 2015

  Publicatie (2015) - Hoe kunnen leraren omgaan met individuele leervragen: wat helpt en wat belemmert hen? In dit artikel (Teachers and Teaching: theory and practice. DOI: 10.1080/13540602.2015.1082727) een survey onder 108 Nederlandse leraren (via het DOI-nummer kunt u het artikel aanschaffen, als pdf een abstract).
  Download
 12. The Effectiveness of LINGO Online, A Serious Game for English Pronunciation 01 oktober 2015

  Publicatie (2015) - Dit onderzoek is opgezet om de effectiviteit te kunnen evalueren van een serious game, LINGO Online, bij het verbeteren van de uitspraak van het Engels voor studenten met Nederlands als moedertaal. Hoe effectief is deze game en hoe wordt deze gebruikt in de Nederlandse onderwijscontext?
  Download
 13. Grootschalig onderzoek SO-locaties naar sociale veiligheid 30 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel in Ambulletin, het medewerkersblad van de Ambelt, van september 2015 over het onderzoek naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren van de leerlingen dat wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels.
  Download
 14. Leerkrachten openen deuren van klaslokalen 25 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van Tijmen Schipper en lector Sui Lin Goei in TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders (jaargang 5 (september 2015) nummer 4) over de professionaliseringsmethode Lesson Study. Via deze methode kunnen leraren gezamenlijk en systematisch werken aan een betere kwaliteit van hun lessen.
  Download
 15. "Effectieve samenwerking met ouders draagt bij aan welbevinden van leerlingen" 25 september 2015

  Publicatie (2015) - Samenwerking met ouders kan substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen, zo stellen onderzoekers van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen Erica de Bruïne en Martijn Willemse in dit artikel in TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders (jaargang 5 (september 2015) nummer 4).
  Download
 16. Een ervaring met Lesson Study: schatten en schatend rekenen 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - In het kader van docentprofessionalisering is vanaf het schooljaar 2014 een schoolbreed Lesson Study-traject geïmplementeerd op het Van der Meij College in Alkmaar. Lector Sui Lin Goei en hogeschooldocent wiskunde Jos Alkemade doen verslag. Een artikel uit het tijdschrift Euclides.
  Download
 17. Positve Behavior Support: lessen geleerd uit Chigago 13 mei 2015

  Download
 18. De kracht van het rekengesprek 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - In dit themanummer over dyscalculie gaat Jarise kaskens in op de vraag hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan rekengesprekken en wat de praktijkervaringen zijn. Het betreft het editoriaal, het artikel vindt u in Zorgbreed (jrg. 12, nr. 47: www.maklu.be) of mail voor info naar: jmm.kaskens@windesheim.nl.
  Download
 19. De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders 31 maart 2015

  Publicatie (2015) - In dit artikel in Tijdschrift voor Lerarenopleiders (36(1) 2015 5) wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of, en zo ja, hoe Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen de voorbereiding van aanstaande leraren op samenwerken met ouders opgenomen hebben in hun curricula.
  Download
 20. SWPBS in het voortgezet onderwijs 30 maart 2015

  Publicatie (2015) - School Wide Positive Behavior Support is ook in het VO een aanpak waarbij de focus ligt op een positieve benadering en het aanleren van gewenst gedrag in plaats van afleren van ongewenst gedrag. Artikel van Priscilla van Elburg (Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs).
  Download
 21. Onderzoeksverslag Esther van der Steeg 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Onderzoek naar de ervaringen van leerlingen, ouders, reboundbegeleiders en de school met de reboundvoorzieningen in Utrecht en Zwolle. Verslag van een praktijkgericht onderzoek dat beoogt bij te dragen aan inzicht in het effect van reboundvoorzieningen en passende onderwijszorg voor risicoleerlingen.
  Download
 22. Teachers' Perceptions of Students' Additional Support Needs 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Proefschrift van Marjon Bruggink waarin wordt bepleit dat de traditionele kijk op zorgleerlingen leraren hindert tegemoet te komen aan speciale onderwijsbehoeften. Beschreven wordt wie als zorgleerling wordt beschouwd en in hoeverre leerkrachten zichzelf in staat achten hieraan tegemoet te komen.
  Download
 23. Simulations, Serious Games and Their Applications 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Simulations, Serious Games and Their Applications onder redactie van Yiyu Cai en Sui Lin Goei. Het boek omvat een collectie van bijdragen naar aanleiding van de Asia-Europe Workshop on Serious Games and Simulation die plaatsvond in 2012. Betreft een flyer met link naar uitgeverspagina.
  Download
 24. Positive Behavior Support: lessen geleerd uit Chicago 31 december 2014

  Publicatie (2014) - In 2014 vond de studiereis Practice, Support and Leadership in PBS plaats (organisatoren Expertisecentrum PBS, Gorderius, Groenhorst). Dit artikel geeft een overzicht van indrukken en inspiratie. Het betreft het editoriaal, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 4, nummer 4: www.maklu.be).
  Download
 25. Passend zorg en onderwijs 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op twee scholen die het SWPBS-model hebben geïmplementeerd door Monique Nelen. Op basis van een (beperkte) literatuurstudie en mutiple case study is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op de twee scholen onderzocht.
  Download
 26. PBS in Istanbul: Planting the Seeds for Future Growth 31 december 2014

  Publicatie (2014) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 12, nummer 3. Met een bijdrage van Margreet van Oudheusden, onderzoeker bij het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen (PBS in Istanbul: Planting the Seeds for Future Growth).
  Download
 27. Teachers' perceptions of additional support needs of students 14 november 2014

  Publicatie (2014) - Bruggink, M., Meijer, W., Goei, S.L. & Koot, H.M. (2014). Teachers' perceptions of additional support needs of students in mainstream primary education. Learning and Individual Differences, 30, 163-169. 10.1016/j.lindif.2013.11.005 (via de link kunt u het artikel aanschaffen, als download een abstract).
  Download
 28. PBS Europe: An Overview 31 december 2013

  Publicatie (2013) - Association for Positive Behavior Support (APBS): Newsletter volume 11, nummer 4. Met een bijdrage van lector Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen over het PBS Europe project (PBS Europe: An Overview).
  Download
 29. Characteristics of teacher-identified students with special educational needs 11 november 2013

  Publicatie (2013) - Bruggink, M., Goei, S.L. & Koot, H.M. (2013). Characteristics of teacher-identified students with special educational needs in Dutch mainstream primary education. Educational Research, 55(4), 361-375. 10.1080/00131881.2013.844938 (via de link is het artikel verkrijgbaar, hieronder een abstract als download).
  Download
 30. Tijdschrift Nieuw Meesterschap (2) 01 juni 2013

  Publicatie (2013) - School Wide Positive Behavior Support in Nederland: Sui Lin Goei schreef een artikel over de vraag wat een kleine vijf jaar SWPBS in Nederland heeft opgeleverd. Het betreft de publieks-pdf, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 3, nummer 3: www.maklu.be).
  Download
 31. Tijdschrift Nieuw Meesterschap (1) 01 juni 2013

  Publicatie (2013) - De Schoolbrede Evaluatie Toets (SET-NL) als kwaliteitsinstrument voor groen naar geel: in dit artikel wordt een pilot in PBS-scholen beschreven met de Nederlandse SET-versie. Het betreft de publieks-pdf, het artikel zelf vindt u in Nieuw Meesterschap (jaargang 3, nummer 3: www.maklu.be).
  Download
 32. 'Kind leert beter als je goed gedrag beloont' 30 mei 2013

  Publicatie (2013) - Een interview in het nieuws- en opinieblad van Windesheim win' met Lourens van der Leij, projectleider van het Expertisecentrum PBS van Windesheim. In dit artikel vertelt hij meer over de Nederlandse ervaringen met het School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kortweg PBS).
  Download
 33. Excellent leraarsgedrag - de boefjes in bedwang 13 april 2013

  Publicatie (2013) - Artikel in VKbanen van de Volkskrant waarin Sui Lin Goei, lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten, haar onderzoek toelicht over de vraag hoe leraren met gedragsproblemen kunnen omgaan. Een voorbeeld: leerlingen filmen zichzelf voor de klas en gaan met elkaar in gesprek.
  Download
 34. Tijdschrift voor Remedial Teaching (maart 2013) 01 april 2013

  Publicatie (maart 2013) - Onderzoek naar het rekengesprek: open en oplossingsgerichte vragen favoriet: Jos Kienhuis, Dianne Roerdink en Sui Lin Goei (lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten) lichten hun onderzoek toe en de vragen die men in een rekengesprek het best kan stellen.
  Download
 35. De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan? 10 september 2012

  Publicatie (2012) - In dit artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders staat de onderzoekende houding van leraren centraal. De schrijvers willen bijdragen aan de conceptualisering van het begrip onderzoekende houding en een aanzet geven voor discussie over onderzoek, onderzoeksvaardigheden en reflectie.
  Download
 36. Tijdschrift voor Remedial Teaching (maart 2012) 31 maart 2012

  Publicatie (geplaatst met toestemming, maart 2012) - Oplossingsgerichte rekengesprekken. Goede vragen stellen is best lastig!: Jos Kienhuis, Dianne Roerdink en Sui Lin Goei van het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten lichten toe wat bruikbare vragen zijn in rekengesprekken.
  Download
 37. Tijdschrift voor Remedial Teaching (februari 2012) 29 februari 2012

  Publicatie (geplaatst met toestemming, februari 2012) - Praktijkgericht onderzoek levert bijdrage aan verbetering reken-wiskundeonderwijs: vier rekenlectoren beogen met onderzoek professionalisering van de praktijkprofessional in het basisonderwijs centraal te zetten. In dit artikel stellen zij zichzelf voor.
  Download
 38. Van onbekend en onbemind naar bekend en bemind 31 december 2011

  Publicatie (2011) - De lectoren Ria Kleijnen en Sui Lin Goei beschrijven de rede die zij bij hun installatie op Windesheim hielden. Goei richt zich op vraagstukken die samenhangen met de mogelijkheden én grenzen van passend onderwijs en Kleijnen verdiept zich in effectieve vormen van samenwerken binnen de keten.
  Download
 39. Leescultuur en de motivatie van de leraar 31 december 2011

  Publicatie (2011) - In 2011 konden masterstudenten Special Educational Needs van Windesheim kiezen voor deelname aan de onderzoeksgroep Leescultuur van het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten. In de bijlage wordt beschreven hoe deze verbinding eruitziet en wat ze opleverde.
  Download
 40. Remediaal 2010/2011: Omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs: SWPBS 30 april 2011

  Publicatie (geplaatst met toestemming, april 2011) - Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Monique Nelen, Margreet van Oudheusden, Erica de Bruïne, Dewi Piscaer, Charissa Roozeboom, Bob Schoorel en Reinder Blok over preventie en aanpak van gedragsproblemen in onderwijs en zorg (deel 1/2).
  Download
 41. Gedrag is te leren 31 december 2010

  Publicatie (geplaatst met toestemming, 2010) - Ook door leraren en door ouders is gedrag te leren, zo menen de onderzoekers Sui Lin Goei, Martijn Willemse en Wim Meijer in dit interview in Balans magazine, tijdschrift voor ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag (november 2010, nummer 9: pagina 32-33).
  Download
 42. Rolmodel voor leesplezier? Educatieve digitale leesclubs voor pabostudenten 31 december 2010

  Publicatie (2010) - Door middel van deze literatuurstudie werd geprobeerd een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag uit het project Leescultuur en opbrengstgericht werken, namelijk: welke handvatten vinden we in de literatuur voor het effectief inrichten van digitale leesclubs voor pabostudenten?
  Download
 43. Theoretisch raamwerk project Leescultuur en opbrengstgericht werken 31 december 2010

  Publicatie (2010) - Vanuit het project Leescultuur en opbrengstgericht werken probeert deze literatuurstudie een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag: welke theoretische modellen verklaren de samenhang tussen de leesmotivatie van de leraar en de leesontwikkeling van leerlingen?
  Download
 44. Literatuurstudie Onderwijsraad “Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen” 31 december 2009

  Publicatie (2009) - Een eindrapportage van de literatuurstudie naar aanleiding van de vraag: hoe kan het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen worden verbeterd? In samenspraak met de Onderwijsraad is deze studie opgezet in het kader van het nieuwe beleidsthema Passend onderwijs.
  Download
 45. De leerwerkplaats handelingsgericht werken om competent te blijven

  Akveld, G., Donkers, A., Dollevoet, Th., & Schoorel, B. (2009). De leerwerkplaats handelingsgericht werken om competent te blijven. Een balans in diagnostiek en begeleiding (LEOZ Deelproject 9).
  Download
 46. Opleiden voor Passend Onderwijs

  Claesen, W., De Bruine, E., Schuman, H., Siemons, H. & Van Velthooven, B. (2009) Opleiden voor Passend Onderwijs. Advies m.b.t. het programma en niveau van opleiden voor Passend Onderwijs in de Bachelorfase van PABO en Lerarenopleiding VO . ( LEOZ Deelproject 7.) Antwerpen: Garant
  Download
 47. Waarom zijn de bananen krom

  Harinck, F., Kienhuis. J., & De Wit, T. (2009). Waarom zijn de bananen krom? De onderzoekende houding in bachelor- en masteropleidingen op de hogeschool. (LEOZ Deelproject 6). Antwerpen: Garant
  Download
 48. Handboek kwaliteitstraject speciale onderwijszorg in verschillende schoolomgevingen

  Van Der Linden, T. Sinke, H., & Vaan Der Ven, A.A. Handboek kwaliteitstraject speciale onderwijszorg in verschillende schoolomgevingen (LEOZ Deelproject 5). Antwerpen: Garant
  Download
 49. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs

  Claesen, W., De Bruine, E., Schuman, H., Siemons, H. & Van Velthooven, B. (2009) Inclusief bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs (LEOZ Deelproject 4). Antwerpen: Garant
  Download
 50. Handboek Schoolontwikkelingstraject Integrale Leerlingenzorg

  Fanchamps, J., (red.), Jansen, R., Van Der Linden, T., & Van Der Vinne, A. (2009). Handboek Schoolontwikkelingstraject Integrale Leerlingenzorg (LEOZ Deelproject 1). Antwerpen: Garant.
  Download
 51. Vademecum voor de invoering van regionale projecten Passend Onderwijs

  Claesen, W., De Bruine, E., Schuman, H., Siemons, H. & Van Velthooven, B. (2009). Vademecum voor de invoering van regionale projecten Passend Onderwijs (LEOZ Deelproject 2). Antwerpen: Garant.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Model-onderwijs: Ondersteunen van 21st Century Skills met Virtual Reality in de Biologie 09 oktober 2017

  Onderzoeksproject (lijn 4, lopend) - In dit project richt het consortium onder leiding van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen zich op de volgende praktijkvraag: Op welke wijze kunnen biologiedocenten hun leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden (kritisch denken, informatievaardigheden en creativiteit) en modelbegrip bijbrengen met behulp van digitale leermiddelen (zoals VR)?
  Lees verder
 2. Virtual Reality Biology: het ‘meeslepend’ leren van biomoleculen via Lesson Study 09 oktober 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Dit project is ontstaan naar aanleiding van een nieuw internationaal initiatief over het gebruik van technische toepassingen op het gebied van virtuele en toegevoegde realiteit (Engels: virtual en augmented reality oftewel VAR) om studenten te helpen bij het leren van biomoleculen. Het is een samenwerking tussen twee partners uit verschillende landen: Singapore en Nederland.
  Lees verder
 3. Leren van spel 01 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden. Bekijk hoe lector Hanno van Keulen - samen met een leerkracht - kinderen uit groep 2 laat leren via spel.
  Lees verder
 4. Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening 21 december 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' Flevoland & IJsselland (AWTJ SoS) staat de samenwerking tussen scholen, jeugdhulpverlening, ouders en jeugdigen centraal. Eind 2015 is binnen de werkplaats AWTJ SoS een promotieonderzoek gestart rondom de werkzame bestanddelen en effectiviteit van samenwerking.
  Lees verder
 5. Tackling School Discipline Issues (TaSDi-PBS) 01 oktober 2016

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Het project TaSDi-PBS richt zich op problemen rondom schooldiscipline die zich voordoen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en in het project werken verschillende partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland intensief samen.
  Lees verder
 6. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' 20 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Een breed consortium van jeugdhulp en onderwijs in IJsselland en Flevoland richt zich op betere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de jeugdhulp en het (passend) onderwijs met als doel in de toekomst de toestroom naar zwaardere en duurdere vormen van hulp te beperken en de terugstroom te bevorderen.
  Lees verder
 7. Effect pedagogische, didactische aspecten op rekenontwikkeling en invloed rekenleergesprekken 21 september 2015

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre pedagogische aspecten (houding, verwachtingen, competentiebeleving, motivatie) en didactische aspecten (kennis, inzicht, vaardigheden) van het leraargedrag samenhangen met de rekenontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en op de vraag in hoeverre rekenleergesprekken hier invloed op uitoefenen.
  Lees verder
 8. Serious game 13 juli 2015

  Promotieonderzoek (lijn 4, lopend) - In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van instructiegericht ontwerp in serious games op het rekenkundig handelen met betrekking tot veiligheid van medicatieverstrekking binnen de gezondheidszorg. Hoe kunnen de resultaten die uit dit onderzoek zullen voortkomen bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwerp van een nieuw curriculum binnen de opleiding Verpleegkunde?
  Lees verder
 9. E-mathematics 13 juli 2015

  Onderzoeksproject (lijn 4, lopend) - Uit onderzoek naar het gebruik van digitale leermiddelen (DLM) komt duidelijk naar voren dat ze wezenlijk kunnen bijdragen aan leren en aan kennisconstructie. Digitale leermiddelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om leeromgevingen te creëren, waarbinnen een betekenisvolle interactie mogelijk is tussen studenten, leermaterialen en peers.
  Lees verder
 10. Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study 02 juni 2015

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - In dit onderzoek staat de methodiek Lesson Study centraal. Lesson Study is een methode aan de hand waarvan leerkrachten in scholen samen kunnen werken met als doel gezamenlijk lessen te ontwerpen, te geven en deze met elkaar na te bespreken. In dit onderzoek worden de lesplannen onder de loep genomen door docent Jos Alkemade van de Lerarenopleiding Wiskunde.
  Lees verder
 11. Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten 30 april 2015

  Promotietraject (lijn 3, lopend) - Werken in intervisietrajecten kan motiveren. Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen.
  Lees verder
 12. Omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs 30 april 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Met vier basisscholen (Vecht-IJsselstreek) werd gewerkt aan het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van leraren volgens de vijf SWPBS-pijlers: die leraar en school ondersteunen om probleemgedrag te voorkomen en hun leert hiermee om te gaan. Het doel was een positief leerklimaat te creëren door het onderwijzen/versterken van positief gedrag via SWPBS-pijlers.
  Lees verder
 13. Kenmerkende elementen van SWPBS in Nederland 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Vanaf 2009 zijn scholen in Nederland al bezig met het implementeren van SWPBS. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van Amerikaanse materialen en instrumenten. De Nederlandse onderwijscontext verschilt echter van de Amerikaanse. In een kwalitatief onderzoek wordt verkend welke culturele aanpassingen het gedachtegoed van SWPBS in Nederland ondergaan heeft.
  Lees verder
 14. SWPBS op Nederlandse basisscholen 29 april 2015

  Promotietraject (lopend) - SWPBS is een schoolbrede benadering die gericht is op het creëren van veilige leeromgevingen, waarbij scholen in de omgang met gedragskwesties ondersteund worden. In het promotieonderzoek SWPBS op Nederlandse basisscholen: resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie worden de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen in kaart gebracht.
  Lees verder
 15. SWPBS - onderzoek op de Ambelt 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de VS is veel onderzoek gedaan naar SWPBS-effecten, in Nederland nauwelijks. Het is van belang dit in de Nederlandse context te onderzoeken, omdat SWPBS veelbelovend is voor het voorkomen en reduceren van gedragsproblemen én het creëren van een veilig schoolklimaat met minder schooluitval. In het kader hiervan vindt op de Ambelt een SWPBS-onderzoek plaats.
  Lees verder
 16. Lees- en schrijfmotivatie: een geïntegreerde aanpak? 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De leesattitude en -motivatie van de leraar beïnvloeden het leesonderwijs, maar kunnen schrijfattitude en -motivatie van leraren ook zorgen voor een hogere kwaliteit van schrijfonderwijs? Dit project borduurde voort op het project Leescultuur en opbrengstgericht werken op het vlak van leesmotivatie, maar dit onderzoek voegde daar nog de schrijfmotivatie aan toe.
  Lees verder
 17. Reboundvoorzieningen en schoolsucces 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een reboundtraject wordt steeds vaker ingezet als alternatief onderwijstraject voor leerlingen in risicosituaties om schooluitval te voorkomen. De effectiviteit ervan op het schoolsucces van leerlingen is echter niet bewezen. Dit onderzoek had tot doel inzicht te bieden in de schoolloopbaan van voormalige reboundleerlingen om effectiviteit en verbeterkansen in kaart te brengen.
  Lees verder
 18. PBS Europe 24 december 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Positive Behaviour Support Europe project, met de afkorting PBS Europe (PBS Europe 2010 - 2013 ), was een samenwerkingsproject dat werd gefinancierd door de Europese Commissie. Het PBS Europe project betrof een samenwerking tussen drie lerarenopleidingen en vijf middelbare scholen in Europa rondom onderzoek naar PBS.
  Lees verder
 19. Elk kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs 12 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen we differentiatie in het rekenonderwijs versterken, zodat rekenleeropbrengsten in het basisonderwijs hierdoor verbeteren? Dit onderzoek richtte zich op de uitdaging waarvoor veel leerkrachten zich in het passend onderwijs gesteld zien: namelijk de rekenles zo vorm te geven dat alle kinderen voldoende profiteren van de inhoud van de rekenles.
  Lees verder
 20. Excellent leraarsgedrag is te leren! 12 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ongewenst gedrag verstoort de behoefte om betekenisvol te zijn en dat levert leraren stress en gevoelens van incompetentie op. Dit project richtte zich op de vraag hoe men met gedrag van individuele leerlingen en groepen kan omgaan. Dit gebeurde aan de hand van methodes, interventies en handelingswijzen van leraren die in de praktijk met succes onderzocht en getoetst zijn.
  Lees verder