Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

TechnoDiscovery

Onderzoeksproject (pilot afgerond) - TechnoDiscovery stimuleert, structureert en organiseert de samenwerking tussen de basisscholen, lerarenopleidingen, het v(mb)o, bedrijfsleven en andere relevante kennisinstituten.

Vijf aandachtsgebieden

TechnoDiscovery richt zich de volgende aandachtsgebieden: leerling, leraar, schoolbeleid, lerarenopleidingen en bedrijven.

Belangrijkste doelen

TechnoDiscovery zet leergemeenschappen op waarin leerkrachten, lerarenopleiders, studenten, schoolleiders en bedrijven samenwerken. Eigenaarschap is hierbij belangrijk. De leergemeenschap stelt zijn eigen doelen. Opbrengsten van de leergemeenschappen zijn:

  • de leraar professionaliseert
  • de leerling leert
  • resultaten flankerend onderzoek
  • de leerlijn Wetenschap en Techniek (W&T) wordt ontwikkeld
  • de school implementeert beleid
  • het bedrijf wordt zichtbaar voor leerkracht en leerling

Daarnaast brengt TechnoDiscovery partijen bij elkaar, stelt leermiddelen beschikbaar, organiseert bedrijfsechte opstellingen op locatie en biedt masterclasses aan. TechnoDiscovery ondersteunt en monitort het functioneren van de leergemeenschappen en brengt de opbrengsten in kaart door voor een structuur te zorgen waarin opbrengsten met derden worden gedeeld.

Netwerken

In doelgerichte netwerken van experts, bedrijven en lerarenopleidingen worden W&T-leeractiviteiten ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het kan gaan over constructies, maar er wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van een leescultuur en de wijze van begeleiden bij onderzoekend en ontwerpend leren.

Onderzoek

TechnoDiscovery draagt bij aan de oplossing voor problemen, zoals de te lage belangstelling van jongeren voor bètageoriënteerde opleidingen en beroepen. Beïnvloedt TechnoDiscovery deze keuzes? Of ten minste de attitude van leerlingen en leerkrachten ten aanzien van wetenschap en techniek? Hoe kunnen we daar achter komen? Wordt er door leerkrachten werkelijk geprofessionaliseerd? Wordt de verbinding tussen bedrijfsleven en de eigen omgeving echt gelegd? Functioneren de leergemeenschappen en waar kan het beter? Wat zijn realistische doelstellingen, en hoe kunnen die meetbaar gemaakt worden? Wat zijn de succesfactoren van TechnoDiscovery?

Succesfactoren en opbrengsten

  • Wat zijn waargenomen en potentiële opbrengsten van TechnoDiscovery op de genoemde aandachtsgebieden?
  • Wat zijn de succesfactoren van TechnoDiscovery?
  • Hoe kunnen de opbrengsten geoptimaliseerd worden via controle van de succesfactoren?
  • Hoe kan TechnoDiscovery inkomsten genereren, zodat de stichting zich blijvend ontwikkelt en aan de aanbodzijde diensten kan blijven leveren?

Meer weten?

Lees meer op de site van TechYourFuture.

Abstract
Soort Pilot
Omvang Maart 2014 tot juli 2016
Opdrachtgever TechYourFuture
Partners Windesheim
Status Pilot en verkenningsfase afgerond