Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Sturen op kwaliteit

Onderzoeksproject (afgerond) - Drie schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de handen ineengeslagen om te werken aan het verbeteren van tegenvallende leerlingresultaten.

Al snel besloten de drie schoolbesturen de veranderingscapaciteiten van scholen te willen versterken. In een tweejarig project met negen scholen is gewerkt met het model van de leerturbine. 

Succesvolle teams en scholen

In samenwerking met de besturen ASG, SKO en Prisma en de gemeente Almere (die subsidie verleende en al langer inzet op kwaliteitsontwikkeling) en het lectoraat werd gezocht naar een manier om de professionalisering van leraren en de schoolleiding op elkaar af te stemmen. Succesvolle teams en scholen zijn in staat om in samenwerking onderzoek te doen naar waar de leerlingen staan, waar ze de leerlingen willen brengen en wat daarvoor nodig is. Bestuurders kunnen hierin een belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen. Zij kunnen leidinggeven aan leren op alle niveaus in de organisatie.

Zie ook onderstaande link naar publicaties:

Een integraal model voor continue professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders (28 februari 2019) 

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2 jaar (2016-2018)
Financiering Gemeente Almere
Partners 9 scholen
Status Afgerond