Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED)

Onderzoeksproject (afgerond) – SEED is een project waarin het welbevinden van het jonge kind centraal staat. Het is uitgevoerd met Europese subsidie uit het Erasmus+ Key Action 2 programma. De looptijd van het project was van 1 november 2017 tot 31 december 2019.

logo SEEDPenvoerder was International Child Development Initiatives, gevestigd in Leiden. Er is samengewerkt met:

 • Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) – België
 • Open Academy Step by Step – Kroatië
 • Partners for Democratic Change – Hongarije
 • Queen Maud University College – Noorwegen
 • Center for Education Initiatives - Letland

Vanuit Windesheim Flevoland is aan dit project gewerkt door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding met lector Hanno van Keulen, onderzoekers Mariska Venema, Jeanet van de Korput en Wilma van Harten, onderzoeksassistenten Sanne van Grieken, Mathieu Westerink, Rachelle Vleemink en Ariane Woudstra, projectondersteuners Brigitte Toes en Sari Pril, en eventmanager Kuarik van der Weerd-Yildiz.

Dit project richtte zich op het welbevinden van kinderen van vijf jaar oud en de vraag hoe professionals die met deze kinderen werken (in Nederland is dat de basisschool en de kinderopvang) het welbevinden van deze jonge doelgroep (beter) kunnen ondersteunen. De onderzoekers willen met de uitkomsten van het onderzoek het thema welbevinden hoger op de agenda van de Europese, nationale en lokale politieke agenda plaatsen.

De rol van de Windesheimonderzoekers in het project was:

 • Afnemen van de UPSI-5, dat is een universele psychosociale indicator voor vijfjarige kinderen) De UPSI-5 geeft meer zicht op het welbevinden van het jonge kind in de diverse landen die aan het onderzoek deelnemen.
 • Interviewen van leerkrachten over het welbevinden van 5-jarige kinderen.
 • Uitvoeren van de WANDA-intervisiemethode op locatie en de uitkomsten verwerken in de het curriculum van de Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional. WANDA is een waarderende praktijkanalyse: een intervisiemethodiek om samen in een groep de eigen praktijk te onderzoeken, te analyseren en zo tot reflectie en verandering te komen.
 • De inzichten van SEED delen met andere professionals in school en opvang via disseminatie-bijeenkomsten en verspreiden van de SEED-rapporten.
 • Invloed uitoefenen op lokaal en regionaal beleid wat betreft opleiden van professionals en afstemmen van educatie, jeugdzorg en wijkgericht welzijnswerk, met het oog op het welbevinden van jonge kinderen.

Er zijn drie 'multiplier events’ georganiseerd, op 2 oktober 2018, 11 april 2019 en 22 november 2019, om kennis en de WANDA-methode te delen. De presentaties zijn beschikbaar gemaakt:

De Nederlandse bevindingen zijn opgenomen in de rapporten van SEED, die zijn geschreven in het Engels, en voorzien zijn van een Nederlandse samenvatting. De voor Nederland belangrijkste aanbevelingen zijn:

 • Bestuurders en leidinggevenden van scholen en opvangcentra kunnen ervoor zorgen dat het personeel de mogelijkheid krijgt om zich door reflectie te ontwikkelen en zo hun pedagogische praktijk te verbeteren en te vernieuwen.
 • Het gaat vooral om het creëren van de randvoorwaarden voor het personeel om regelmatig bijeen te komen en op de dagelijkse praktijk te reflecteren met het oog op het bevorderen van het sociaal-emotionele welzijn van kinderen.
 • Door samen te reflecteren op de praktijk worden medewerkers zich bewuster van hun professionele rol ten aanzien van kinderen en gezinnen en ontwikkelen ze het empathisch vermogen om de standpunten en de gevoelens van anderen te begrijpen en te waarderen.

De rapporten zijn beschikbaar:

Samenvatting guidelines (SEED) - Ondersteuning van sociaal en emotioneel welbevinden van jonge kinderen in school en kinderopvang

Guidelines (SEED) - Supporting social and emotional well-being of children in ECEC

Bekijk de overige publicaties