Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED)

Onderzoeksproject (lopend) - Met ondersteuning vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+ staat in dit onderzoeksproject het welbevinden van het jonge kind centraal.

Lector Hanno van Keulen en Pabo-hogeschooldocent Mariska Venema van Windesheim Flevoland werkten samen met Margret Kernan van het International Child Development Initiatives aan een onderzoeksaanvraag om een subsidie te verkrijgen vanuit het Europese programma Erasmus+ voor hun gezamenlijke onderzoeksproject Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED).

Welbevinden hoger op de agenda

Dit onderzoeksproject richt zich op het welbevinden van het jonge kind (2,5 tot 6 jaar) en de vraag hoe professionals het welbevinden van deze jonge doelgroep (beter) kunnen ondersteunen. De onderzoekers hopen met de uitkomsten van het onderzoek het thema welbevinden hoger op de agenda van de Europese, nationale en lokale politieke agenda te kunnen plaatsen.

Onze rol

De rol van de Windesheimonderzoekers in het project is onder meer:

  • Het afnemen van de UPSI-5 (universele psychosociale indicator voor vijfjarige kinderen). De UPSI-5 geeft meer zicht op het welbevinden van het jonge kind in de diverse landen die aan het onderzoek deelnemen.
  • Het interviewen van leerkrachten over het welbevinden van 5-jarige kinderen.
  • Het uitvoeren van de WANDA-intervisiemethode op locatie en de uitkomsten ervan verwerken in de ontwikkeling van het curriculum van onze nieuwe Associate degree Pedagogisch Educatief Medewerker. WANDA is een waarderende praktijkanalyse: een intervisiemethodiek om samen in een groep de eigen praktijk te onderzoeken, te analyseren en zo tot reflectie en verandering te komen.

Materiaal

Dit zijn de presentaties van de 'multiplier events’, die gehouden zijn op 2 oktober 2018, 11 april 2019 en 22 november 2019. 

Bekijk de overige publicaties

Abstract
Soort Afnemen van UPSI-5 en WANDA-intervisiemethode
Omvang 2 jaar, start vanaf 1 november 2017
Financiering Erasmus+
Partners International Child Development Initiatives (ICDI) (Margret Kernan) - Leiden
Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) - Gent
Open Academy Step by Step - Kroatië
Partners for Democratic Change - Hongarije
Queen Maud University College - Noorwegen
Center for Education Initiatives - Letland
Status Afgerond