Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

RoboWise

Research project (ongoing) - An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).

Begin september heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in de subsidieronde 'Langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek’ een onderzoeksvoorstel gehonoreerd vanuit het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, dat was ingediend door lector dr. Hanno van Keulen:

RoboWise: An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD)

Het betreft een 3-jarig onderzoeksproject met een budget van € 500.000. In het project werkt Windesheim Flevoland samen in een consortium met de onderzoeksgroep Educatie en Pedagogiek van prof. dr. Paul Leseman van de Universiteit Utrecht en 3 organisaties voor speciaal basisonderwijs: Eduvier (Almere en Lelystad), Bosch en Duin (Houten en Bilthoven) en De Evenaar (Nieuwegein).

Beoordeling NRO

NRO heeft het voorstel gekwalificeerd als 'zeer goed’ en stelt: “Deze studie onderzoekt of en hoe het gebruik van robotica (specifiek sociale robots) in het primair onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van technische en sociale vaardigheden van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), en hoe robotica structureel en effectief kan worden geïntegreerd in curricula, inclusief de voorwaarden voor professionaliseren van leerkrachten. De beoordelingscommissie geeft aan dat het een in de praktijk breed gedragen en breed opgezet onderzoek betreft, waarin duidelijk ieders expertise goed wordt benut. Zij ziet het gebruik van robots in de klas als actueel onderwerp en vindt het onderzoeksvoorstel erg innovatief. De commissie waardeert het verkennende karakter van de studie en vindt het probleem goed beschreven. De commissie is erg enthousiast over de kwaliteit van het consortium. De commissie constateert dat zowel praktische als wetenschappelijke expertise ruim aanwezig is en ziet dit consortium als ideaal team om het voorgestelde project uit te voeren.”

In de hele call zijn 27 projecten gehonoreerd, waarvan 4 uit het hbo (de rest is voor de universiteiten), dus we mogen trots zijn!

Lees meer op de website van NRO

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 3 jaar
Financiering Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Partners Windesheim Flevoland
Universiteit Utrecht
Eduvier
Bosch en Duin
De Evenaar
Status Lopend