Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Onderzoekende pabo's

Onderzoeksproject (afgerond) - Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.

De nieuwe functies zijn in zekere zin vergelijkbaar. Ze vragen deels om dezelfde (bèta)competenties, zoals kritisch denken, creativiteit en ‘problem solving’. Het onderwijs moet bijdragen aan de ontwikkeling van deze domeinoverstijgende competenties. Momenteel is daar op scholen echter nog te weinig aandacht voor.

Opleiden voor de toekomst

De manier waarop studenten worden opgeleid op de pabo heeft een directe invloed op de praktijk van het basisonderwijs. Aanstaande leraren die worden aangespoord tot ontdekkend en onderzoekend denken (bètadenken), zijn beter toegerust en meer bereid om deze competenties bij leerlingen te bevorderen.

Bètadenken bij leraren en leerlingen in ‘good practices’

Met dit onderzoek ontwerpen we een conceptueel kader, waarin we uiteenzetten welke vaardigheden en houdingen aandacht moeten krijgen op de lerarenopleidingen. Vervolgens bekijken we hoe aanstaande leerkrachten deze domeinoverstijgende competenties het best kunnen ontwikkelen. Daarbij worden bestaande ‘good practices’ op dit vlak geïdentificeerd en worden nieuwe ‘good practices’ in de eerste twee jaar van de betrokken pabo’s ontwikkeld.

Gewenst eindresultaat

Als resultaat van dit onderzoek ontstaat een curriculumblauwdruk voor de pabo, gericht op de bevordering van onderzoekend en ontwerpend denken en leren in de lerarenopleiding en de implementatie daarvan in de eerste twee leerjaren.

Meer weten?

Lees meer op de site van TechYourFuture.

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang Januari 2013 tot juni 2016
Opdrachtgever TechYourFuture
Partners Saxion Hogeschool
Windesheim
Hogeschool Iselinge
Universiteit Twente
Katholieke Pabo Zwolle
Status Afgerond