Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Onderzoeksprojecten

Meer weten over onze onderzoeksprojecten? Op deze pagina een overzicht van de projecten die wij initiëren of waarbij wij betrokken zijn.

9 Resultaten
 1. SRVO Monitor 01 januari 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - De VO-raad, de VO-academie en het schoolleidersregister VO zetten stevig in op professionalisering van schoolleiders en bestuurders.
  Lees verder
 2. Beroepsprofiel schoolleider Voortgezet Onderwijs 01 januari 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Omdat het beroep van de schoolleider continu in beweging is wil het Schoolleiders Register Voortgezet Onderwijs (SRVO) nagaan of het beroepsprofiel toe is aan een herziening.
  Lees verder
 3. RoboWise 03 oktober 2018

  Research project (ongoing) - An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).
  Lees verder
 4. Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED) 07 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) – SEED is een project waarin het welbevinden van het jonge kind centraal staat. Het is uitgevoerd met Europese subsidie uit het Erasmus+ Key Action 2 programma. De looptijd van het project was van 1 november 2017 tot 31 december 2019.
  Lees verder
 5. Leren van spel 01 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden. Bekijk hoe lector Hanno van Keulen - samen met een leerkracht - kinderen uit groep 2 laat leren via spel.
  Lees verder
 6. Sturen op kwaliteit 01 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Drie schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de handen ineengeslagen om te werken aan het verbeteren van tegenvallende leerlingresultaten.
  Lees verder
 7. Systeemdoorbrekende W&T-benadering 30 juni 2015 30 juni 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen.
  Lees verder
 8. TechnoDiscovery 11 maart 2014

  Onderzoeksproject (pilot afgerond) - TechnoDiscovery stimuleert, structureert en organiseert de samenwerking tussen de basisscholen, lerarenopleidingen, het v(mb)o, bedrijfsleven en andere relevante kennisinstituten.
  Lees verder
 9. Onderzoekende pabo's 31 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.
  Lees verder