Onderzoeksthema Educatie

Onderzoeksprojecten

Meer weten over onze onderzoeksprojecten? Op deze pagina een overzicht van de projecten die wij initiëren of waarbij wij betrokken zijn.

6 Resultaten
 1. RoboWise 03 oktober 2018

  RoboWise: An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).
  Lees verder
 2. Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED) 07 november 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Met ondersteuning vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+ staat in dit onderzoeksproject het welbevinden van het jonge kind centraal.
  Lees verder
 3. Leren van spel 01 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden.
  Lees verder
 4. Systeemdoorbrekende W&T-benadering 30 juni 2015 30 juni 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen.
  Lees verder
 5. TechnoDiscovery 11 maart 2014

  Onderzoeksproject (pilot afgerond) - TechnoDiscovery stimuleert, structureert en organiseert de samenwerking tussen de basisscholen, lerarenopleidingen, het v(mb)o, bedrijfsleven en andere relevante kennisinstituten.
  Lees verder
 6. Onderzoekende pabo's 31 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.
  Lees verder