Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Lezingen, workshops en maatwerktrainingen

Hogeschool Windesheim in Almere verzorgt vanuit het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding lezingen, workshops en maatwerktrainingen over wetenschap & technologie.

Inspiratielezingen

Lector Hanno van Keulen is een ervaren spreker over wetenschap & technologie en verzorgt inspiratielezingen voor bestuurders, directeuren, leraren en intern begeleiders in het primair onderwijs.

Workshops

Vanuit het lectoraat kunnen workshops verzorgd worden over:

  • de verbinding van wetenschap & technologie met taal en/of rekenen/wiskunde
  • de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren
  • wetenschap & technologie met jonge kinderen
  • het waarnemen en beoordelen van de talenten van leerlingen voor wetenschap & technologie

Professionele leergemeenschappen

Vanuit de visie dat wetenschap & technologie vooral een nieuwsgierige grondhouding is, kunnen in overleg professionele leergemeenschappen voor schoolteams worden opgezet. Dit is altijd maatwerk. Hierin gaat het om schoolbreed ontwikkelen van een visie, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal dat waar mogelijk gebruikmaakt van wetenschap & technologie, zoals die in de directe omgeving van de school gevonden kan worden en duurzame integratie van wetenschap & technologie in de werkwijzen van de school.

Leiderschapspraktijken

Samen met schoolbestuurders uit het primair onderwijs in Flevoland hebben we in cocreatie meerdere professionaliseringstrajecten voor interne begeleiders ontwikkeld. Loes van Wessum verzorgt regelmatig interactieve presentaties over leiderschapspraktijken die bijdragen aan de ontwikkeling van een lerende, onderzoekende en samenwerkende cultuur.

Literatuur

Op verzoek worden u kosteloos (digitale) versies toegestuurd van de volgende publicaties die niet via onze website openbaar toegankelijk zijn:

  • Hanno van Keulen (2012): Wetenschap en techniek. IJkpunten voor een domein in ontwikkeling
  • Hanno van Keulen & Yvette Sol (2012): Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek
  • Hanno van Keulen & Esther Slot: Excellentiebevordering door middel van onderzoekend en ontwerpend leren: Vaardigheden Rubrics Onderzoeken & Ontwerpen (VROO)