Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Focus van het lectoraat

Het lectoraat wil via onderzoek bijdragen aan de totstandkoming van rijke leeromgevingen en ondersteuning bieden bij het begeleiden van leerlingen of studenten.

Het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding ging in oktober 2013 van start met de benoeming van dr. Hanno van Keulen tot lector. In oktober 2017 werd het lectoraat verlengd met een tweede periode. De focus van het lectoraat ligt op het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van rijke leeromgevingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de leerprocessen van leerlingen, leraren en docenten én (school)leiders.

Het doel van rijke leeromgevingen

Het doel van het ontwikkelen van zulke rijke leeromgevingen is dat leerlingen en studenten zich op cognitief en sociaal-emotioneel vlak beter kunnen ontwikkelen, zodat persoonlijke talenten tot volle bloei en ontwikkeling kunnen komen. Het onderzoek richt zich daarom op het basis- en voortgezet onderwijs, op de kinderopvang, op leren in informele en buitenschoolse situaties, maar ook op ons eigen hoger onderwijs én op de rol van leidinggevenden daarin. Door het opstarten en uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek wil het lectoraat professionals ondersteuning bieden bij het begeleiden van de ontwikkeling van hun leerlingen of studenten. Daarnaast willen we handvatten bieden aan leidinggevenden, zodat zij de professionaliteit van hun medewerkers zelf kunnen onderzoeken, kunnen begeleiden en kunnen stimuleren.

Samenwerking

Het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding werkt nauw samen met schoolbesturen en kinderopvang, de gemeenten Lelystad en Almere, het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland en de provincie Flevoland. Ook is het lectoraat verbonden aan het Centre of Expertise TechYourFuture in Deventer, een samenwerking tussen Windesheim, Saxion en de Universiteit Twente.

Vier onderzoeksthema's

De vier centrale onderzoekslijnen binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding zijn:

  • Leren in en door techniek
  • Kunst, taal, zelfsturing en passend onderwijs
  • Leren van spel
  • Leiderschap

Lees meer over deze onderzoekslijnen

Bekijk ook de website van hogeschool Windesheim in Almere