Schoolkind bij touchscreen toetst iets in

Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

In het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland staat de rijke leeromgeving centraal.

Focus van het lectoraat

De focus van het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding ligt op het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van rijke leeromgevingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de leerprocessen van leerlingen, leraren en docenten én (school)leiders.

Meer over de focus en ons doel

Onze onderzoeksprojecten

Naast onze andere projecten is vanaf 1 februari 2017 het project ‘Leren van spel’ met een RAAK-subsidie van start gegaan om samen met professionals in zowel de onderbouw als in voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen.

Meer over onze projecten

Onze vier onderzoeksthema's

De vier centrale onderzoekslijnen zijn:
- Leren in en door techniek
- Kunst, taal, zelfsturing en passend onderwijs
- Leren van spel
- Leiderschap

Lees meer over deze thema's

Lector Hanno van Keulen

Van Keulen richt zich op de kwaliteit van onderwijs en opvoedingsondersteuning. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van samenwerkend leren, onderwijskwaliteit, docentprofessionaliteit en onderzoeksgericht onderwijs.

Meer over het team