Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Tpack en blogs

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar hoe blogs zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs. De eerste resultaten presenteerden we op de SITE 2016 conferentie in Savannah, Georgia. Deze bevestigen een positieve impact op leesmotivatie en TPACK-vaardigheden van studenten, maar laten ook zien dat ontwerpverbeteringen nog mogelijk zijn.

De eerste twee fasen van dit onderzoek hebben plaatsgevonden binnen literatuurvakken van de lerarenopleidingen Engels en Nederlands. In de volgende fase zullen studenten het geleerde gaan toepassen in het voortgezet onderwijs in het kader van hun praktijkonderzoek. Ook zullen we verder gaan met het ontwerp en uitvoering binnen de lerarenopleiding.

Publicaties

  • Smits, A., Bruijn, R., van Renssen, F., la Roi, H. & Voogt, J. (2016). Literatuuronderwijs met multimediale blogopdrachten: ontwerponderzoek in een multidisciplinair team. Paper gepresenteerd op de VELON conferentie, Brussel, 4-5 februari 2016.
  • Smits, A., Bruijn, R., van Renssen, F., la Roi, H. & Voogt, J. (2016). Teaching literature with multimedia blogs: designing for TPACK in a team of teacher educators. Paper presented at SITE 2016, Savannah, Georgia, 4-5 februari 2015. 21-25 march 2016.
Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang 2 jaar
Medeonderzoekers Roland Bruijn, Floor van Renssen, Henk la Roi (Lerarenopleiding Engels en Nederlands)
Samenwerking Heleen Vellekoop (Lerarenopleiding Nederlands)
Status Lopend