Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Schrijven en spellen in het hbo

Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject is om in de eerste fase (2015-2016) op basis van de wensen van hogeschooldocenten een hogeschoolbrede module te ontwikkelen die door de studenten en docenten kan worden gebruikt ter ondersteuning van schrijven en het begeleiden daarvan. In de tweede fase wordt het gebruik van deze module op Windesheim onderzocht (2017-2018).

Van studenten in het hbo wordt verwacht dat zij met referentieniveau 3F starten en het hbo-onderwijs met referentieniveau 4F+ verlaten. Dat blijkt in de praktijk moeilijk. Door te weinig oefening in het voorbereidend onderwijs is het instroomniveau van studenten te laag.

Ontwikkelen nieuwe module

Door het te lage instroomniveau sluit de begeleiding in het hbo niet aan bij de behoeften van studenten. In dit project is onderzocht wat de focus van docenten is bij het begeleiden van het schrijfwerk van studenten. Deze informatie is gebruikt bij het ontwikkelen van de 'blended learning'-module Schrijven voor je Studie die een schat aan informatie bevat (waaronder binnen het project ontwikkeld beeldmateriaal). In een volgende fase zal het gebruik van deze module worden onderzocht. Op basis van bevindingen zal de module worden bijgesteld.

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang 2 jaar
Opdrachtgever Windesheim
Subsidie Subsidie in het kader van Blended Learning
Status Lopend