Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Literatuur en identiteitsontwikkeling

Onderzoeksproject (lopend) - We willen nagaan in hoeverre jeugd- en adolescentenliteratuur van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun functioneren in een diverse samenleving. Het eerste deelproject (afgerond 2011) richtte zich op literatuuropvattingen op protestants-christelijke basisscholen. Het tweede (lopend) richt zich op de levensverhalen van studenten in het entree-onderwijs.

In het eerste deelproject is onderzocht welke literatuuropvattingen leven in het open protestants-christelijk basisonderwijs en welke opvattingen over leescultuur, over identiteit, over pedagogiek en over protestantse leescultuur daar deel van uitmaken. Dit deelproject mondde uit in de dissertatie Zo doen wij dat nu eenmaal. Literatuuropvattingen in het open protestants-christelijk basisonderwijs.

Vervolg

In het tweede deelproject wordt gefocust op de levensverhalen van studenten van het entree-onderwijs van Deltion College in Zwolle. De studenten van Deltion College zijn geïnterviewd door hbo-studenten Journalistiek. Dat heeft geresulteerd in een boek met levensverhalen (Queen Latifa & andere verhalen uit het entree-onderwijs) dat wordt ingezet in het onderwijs op Deltion College. Vervolgonderzoek zal gericht zijn op de vraag hoe het boek in de praktijk wordt ingezet, gericht op het leesonderwijs en het onderwijs in burgerschap.

Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang Twee deelonderzoeken (1 dissertatie en 1 vervolgonderzoek)
Partners Samenwerking kenniscentrum Bewegen en Educatie en opleiding Journalistiek Windesheim en Deltion College Zwolle
Onderzoekers Erna van Koeven, medeonderzoekers: Eva Vriend (Journalistiek Windesheim) Frank Schaafsma (Deltion College)
Status Lopend (start 2007)