Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Het ontwerp van een spellinginterventie voor het primair onderwijs

Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoeksproject was om een bruikbare en effectieve spellinginterventie te ontwerpen voor groepen kinderen in de basisschoolleeftijd die D of E scoren op toetsdictees. In de eerste fase van het onderzoek werd het ontwerp gedurende drie maanden uitgeprobeerd in de praktijk van het basisonderwijs met dertien leerlingen van twee verschillende scholen en twee begeleiders.

De vorderingen werden gemeten met de Cito-spellingtoets. De bruikbaarheid werd gemonitord door middel van logboeken en een interview. Op basis van deze gegevens werden aanpassingen gedaan aan het ontwerp. In de tweede fase van het onderzoek werd het aangepaste ontwerp gebruikt met achttien spellingzwakke leerlingen van drie verschillende scholen. Daarbij werden dezelfde onderzoeksinstrumenten gehanteerd. Om het effect te meten werd gebruikgemaakt van z-scores die corrigeren voor de normale groei. De t-toets voor afhankelijke metingen toonde een significant en groot effect: r= 0,75. De bruikbaarheid van de interventie was duidelijk verbeterd in fase 2. Hierdoor verbeterde de ‘time on task’. Er werd meer geschreven door de kinderen.

Publicaties

  • Smits, A.E.H. (2015). The Design of a Spelling Intervention in Primary Education. Paper presented at the EAPRIL conference, 24-27 november, Belval, Luxemburg.
Abstract
Soort Ontwerpgericht onderzoek
Omvang 2 jaar
Samenwerking Intensieve samenwerking met Quadraat-Orthopedagogiek in Leiden: Elly Scheeren, Ilse Barkmeijer, Christa Nieuwstraten, Renske de Jonge, Marlouke van Houten
Onderzoekers Anneke Smits
Status Afgerond (in november 2015)