Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Blog Geletterdheid en Schoolsucces

Onderzoeksproject (lopend) - Om onderzoek op het gebied van taal en lezen te kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk is in het kader van dit onderzoeksproject een blog gestart waarin praktijkdilemma’s en wetenschappelijke dilemma’s op het terrein van taal en lezen worden besproken met als doel een kennisbasis te genereren en discussie en verandering op gang te brengen in het taal- en leesonderwijs.

In onderzoek naar de blog wordt nagegaan hoe de blogbijdrages gewaardeerd worden, wie de lezers van de blog zijn en hoe de blog in de onderwijspraktijk wordt gebruikt.

Bevindingen

De blog Geletterdheid en Schoolsucces is gestart in 2012 en blijkt te voorzien in een behoefte. Uit het onderzoek blijkt dat de blogbijdrages over praktijkdilemma’s rond leesvaardigheidsonderwijs vanaf groep 4 in de basisschool, onderwijs in begrijpend lezen, woordenschatonderwijs en spellingonderwijs het meest worden gelezen, terwijl de blog een groot bereik heeft onder studenten van lerarenopleidingen, leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-docenten, onder logopedisten en bibliothecarissen. De blogbijdragen worden gebruikt bij lessen in bachelor-, post-hbo- en masterlerarenopleidingen, bij opleidingen verzorgd door bibliotheken en bij discussies in schoolteams.

Publicaties

Van Koeven, B., & Smits, A. (2015). Bloggen door lerarenopleiders als brug tussen praktijk en onderzoek. Paper gepresenteerd op de VELON conferentie, Brussel, 4-5 februari 2015.

Abstract
Soort Praktijkonderzoek
Omvang N.v.t.
Opdrachtgever Kenniscentrum Bewegen en Educatie Windesheim
Onderzoekers Erna van Koeven en Anneke Smits
Status Lopend (start 2012)