Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Samenwerking

Het expertisecentrum PBS heeft diverse samenwerkingen, in zowel Nederland als internationaal.

SWPBS in Nederland

Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen onderstaande organisaties hun krachten binnen het Netwerk SWPBS Nederland.

Vanuit de waarden 'respect' en 'transparantie' streven wij ernaar:

  • Betrokken partijen te verbinden
  • Landelijke structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen
  • Een kwalitatief hoogstaande uitvoering te waarborgen om effectieve uitvoering te realiseren

Wij werken daarin nauw samen met Fontys Opleidingscentrum Speciale onderwijszorg en PI research.

 

Netwerk van lerende SWPBS scholen

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een schoolbrede aanpak om een positief leer- en leefklimaat te realiseren. In de praktijk ontstaan daarbij vaak vragen als “Hoe pak je dat aan?”. Het Windesheim Expertisecentrum PBS biedt een leeromgeving aan waarin professionals van en met elkaar leren in netwerkverband. Van iedere school nemen minimaal twee medewerkers deel, bij voorkeur leden van het PBS team van de school. In netwerkbijeenkomsten wordt, onder begeleiding van zeer ervaren PBS coaches, theorie uitgewisseld, praktijkvoorbeelden gedeeld en bevragen scholen elkaar. Doordat de bijeenkomsten op wisselende locaties van de deelnemende scholen plaatsvinden, krijgen de deelnemers een kijkje in andermans keuken en onderzoeken scholen elkaar met behulp van de SET (Schoolbrede Evaluatie Toets). De school als lerende organisatie in optima forma!

Er zijn netwerken voor beginnende en gevorderde scholen, voor primair, voortgezet of speciaal onderwijs. PBS professionals worden opgeleid tot coach of specialist. Voor gevorderde netwerken staat duurzame implementatie centraal: hoe houd je SWPBS levend en de kwaliteit vast? Meer informatie kunt u opvragen bij: Joke Kamstra j.kamstra@windesheim.nl

Veldpartijen

SWPBS doe je samen en niet alleen. Dat geldt niet alleen voor de implementatie op scholen, maar ook in de begeleiding en aansturing van professionals. Het Windesheim Expertisecentrum PBS werkt daarom nauw samen met partijen uit het veld van primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De afgelopen jaren is op deze manier samengewerkt met Altra (Amsterdam), GPOWN, Yulius (Rotterdam), Ambelt (Zwolle) en Verus (vereniging van katholiek en christelijk onderwijs).

Internationale samenwerking: USF

Hogeschool Windesheim heeft sinds 2015 een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van South Florida (USF). Dit heeft geresulteerd in bezoeken over en weer, gericht op het uitwisselen van informatie over SWPBS in Florida en Nederland. Twee keynote speakers van de Nationale SWPBS conferentie, georganiseerd door het Windesheim Expertisecentrum PBS en Fontys OSO, zijn afkomstig van de USF: Heather Peshak George (2014) en Don Kincaid (2018).

Advisory board

Monique Nelen doet sinds 2015 onderzoek naar de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen. Drie Amerikaanse professoren zijn als adviesraad bij dit onderzoek betrokken: Kent McIntosh en Rob Horner van Oregon University en Brandi Simonsen van University of Connecticut.

Europese partners

Ook in Europa groeit SWPBS gestaag. In de afgelopen jaren waren er diverse Europese projecten die mogelijk werden gemaakt door een Europese subsidie (zie voor meer informatie de website van het Lectoraat Inclusieve en betekenisvolle leeromgevingen, betrokken lector dr. Sui Lin Goei). Daarnaast is het Expertisecentrum actief in het opleiden van PBS professionals in Europese landen zoals Turkije, Engeland, Frankrijk en België. Er is ook een Europees APBS netwerk van landen die bezig zijn met het implementeren van SWPBS. Meer informatie bij Sui Lin Goei, de voorzitter van dit netwerk (sl.goei@windesheim.nl)