Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Registreren in PBS-kwaliteitsregister of als school?

(School Wide) Positive Behavior Support

Vanaf januari 2016 kunnen PBS-professionals zich aanmelden voor het landelijk kwaliteitsregister voor PBS-professionals. Ook scholen kunnen zich registreren.

In het register dat in principe voor iedereen openstaat worden PBS-professionals geregistreerd die aantoonbaar beschikken over benodigde competenties voor het uitoefenen van hun PBS-rol. De rollen en competenties staan beschreven in de PBS-registratieopdrachten.

Doel Kwaliteitsregister PBS

Het Kwaliteitsregister PBS-Professionals heeft als doel een overzicht te bieden van PBS-professionals die aantoonbaar beschikken over competenties en ervaring die nodig zijn om vanuit een specifieke rol een bijdrage te kunnen leveren aan invoering en duurzame toepassing van (SW)PBS op Nederlandse scholen. Professionals die voldoen aan de in de pdf-bijlage beschreven eisen van registratie kunnen zich aanmelden bij een registratiecommissie. De commissie bepaalt aan de hand van een portfolio en certificeringsopdracht of de professional kan toetreden tot het Kwaliteitsregister PBS. De professional zal geregistreerd worden voor een of meerdere professionele rollen binnen de PBS-kaders.

Leerlingen bij kluisjes op PBS-schoolDeadlines PBS-registratie

Deadlines voor het indienen van je aanvraag zijn:

 • 1 oktober 2017
 • 8 januari 2018
 • 7 mei 2018
 • 3 oktober 2018
 • 14 december 2018
 • 17 april 2019    

De registratiecommissie komt op volgende data bij elkaar om de aanvragen te bespreken:

 • 11 oktober 2017
 • 24 januari 2018
 • 16 mei 2018
 • 31 oktober 2018
 • 16 januari 2019
 • 15 mei 2019

Aanmeldprocedure PBS-registratie

Lees meer over de aanmeldprocedure:

Procedure registratie
Registratieopdrachten

Certificering voor scholen

Als SWPBS-school kan men zich voor de duur van drie jaar laten registreren. Als basis voor de certificeringcriteria zijn de meest recente, beschikbare researchgegevens gebruikt over wat werkt voor het duurzaam implementeren van SWPBS in het onderwijs. Het landelijke SWPBS-certificaat wordt verkregen indien de school voldoet aan de omschreven voorwaarden. In onderstaande pdf’s vindt men meer informatie hierover.

Meer informatie certificering
Aanvraagprocedure