Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Publicaties

Meer weten over PBS? Hieronder een overzicht van verschillende publicaties, zoals onderzoeksverslagen en tijdschriftartikelen, over PBS.

20 Resultaten
 1. Remediaal 2017: Positive Behaviour Support Network Europe 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - In dit artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei en Lefki Kourea wordt de aanleiding voor het vormen van het Europese netwerk rond Positive Behaviour Support beschreven.
  Download
 2. Remediaal 2017: Inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs met Positive Behaviour Support 18 december 2017

  Publicatie (geplaatst met toestemming, december 2017) - Artikel in het tijdschrift Remediaal door Sui Lin Goei, Lale Hazar, Margreet van Oudheusden en Marinus Stehouwer over de inclusie van Syrische vluchtelingenkinderen in het Turkse openbare onderwijs m.b.v. PBS.
  Download
 3. De kleur van SWPBS in Nederland 31 oktober 2017

  Publicatie (2017) - Artikel in Tijdschrift voor orthopedagogiek (jrg. 56) door Monique Nelen, Margreet van Oudheusden en Sui Lin Goei over de culturele aanpassing van SWPBS aan de Nederlandse onderwijscontext volgens de opinie van experts.
  Download
 4. Schoolwide Positive Behavior Support ‘Geen hapklare brok’ 30 juni 2017

  Publicatie (2017) - Artikel over het Expertisecentrum PBS van Windesheim in het Magazine Alle leerlingen binnenboord van het Nederlands Jeugdinstituut, dat specifiek ging over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.
  Download
 5. De vijf pijlers van SWPBS anno 2016 31 december 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek (jrg. 55) door Monique Nelen, Trees Das, Anita Blonk, Inge Reijnders, Monique Baard, Emilie van Leeuwen en Gonnie Albrecht over het feit dat de destijds geformuleerde vijf pijlers nog steeds de kern van (SW)PBS weergeven.
  Download
 6. Wat is er met Mo aan de hand? 30 november 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in Praxisbulletin (jrg. 33, nr. 5) door Lourens van der Leij van het Expertisecentrum PBS van Windesheim over hoe Positive Behavior Support, wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘positieve gedragsondersteuning’, ook een leerling als Mo had kunnen helpen.
  Download
 7. Lucinda de Jong is nieuwe onderzoeker voor PBS 31 januari 2016

  Publicatie (2016) - Op de Ambelt vindt onderzoek plaats naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels. Onderzoeker Lucinda de Jong stelt zich voor in het Ambulletin van januari 2016.
  Download
 8. Passend onderwijs voor alle leerlingen door SWPBS 31 januari 2016

  Publicatie (2016) - Artikel in het tijdschrift Remediaal (jrg. 15 (januari 2016) nr. 5-6) door Lourens van der Leij en Nico Schouws over PBS in samenhang met de invoering van passend onderwijs waarmee de overheid wil bereiken dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  Download
 9. Grootschalig onderzoek SO-locaties naar sociale veiligheid 30 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel in Ambulletin, het medewerkersblad van de Ambelt, van september 2015 over het onderzoek naar de invloed van PBS op het gedrag en het leren van de leerlingen dat wordt uitgevoerd door Windesheim en de Ambelt met subsidie van Stichting Kinderpostzegels.
  Download
 10. Leiderschap in SWPBS-scholen: georganiseerd en gedeeld! 30 juni 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van Joke Kamstra en Anita Blok in Passend Onderwijs Magazine (jrg. 3, nr. 3 (juni 2015)) waarin zij benadrukken dat PBS vooral over leiderschap gaat in dezelfde zin als we ook burgerschap definiëren: jezelf aansturen, keuzes leren maken en leren samenwerken.
  Download