Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

PBS-opleiding volgen?

(School Wide) Positive Behavior Support

De implementatie van het schoolbrede model verlangt inzet van alle betrokkenen: in én buiten scholen. Expertise speelt een cruciale rol. Samen met Fontys verzorgen wij scholing op het vlak van PBS.

PBS-opleidingen

Wij bieden de PBS-opleidingen samen met Fontys OSO aan. Wij bundelen onze kennis en krachten en ontwikkelen het programma samen. Onze lesplaats is in principe Utrecht. Als er voldoende belangstelling is voor een opleiding in de regio, dan kunnen er ook in Zwolle opleidingsgroepen van start gaan.

Wat leer je tijdens de PBS-opleidingen?

Professionals kiezen voor de opleiding die het best aansluit bij hun werksituatie. In de opleidingen leert men meer over de PBS-piramide: het raamwerk voor het implementeren van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus. Elk PBS-team bestaat namelijk uit betrokken specialisten, die het model op basis van de PBS-piramide en een daarbij behorende rol implementeren. Professionals worden opgeleid voor een van deze rollen. Zij leren vaardigheden die passen bij de gekozen opleiding, zoals een uitbreiding op coachvaardigheden of vaardigheden op het gebied van data-analyse of het analyseren van gedragsvraagstukken, zodat zij straks vanuit hun rol kunnen bijdragen aan het creëren van een veilige schoolomgeving.

Leerlingen op schoolplein van PBS-schoolNa de opleiding

Na een van de opleidingen tot PBS-professional kunnen professionals binnen een PBS-team op hun school een bijdrage leveren, die past bij hun specifieke rol, aan een veilig en voorspelbaar schoolklimaat in het basis- of voortgezet onderwijs, voor zowel leerlingen, collega's als ouders.

Onze PBS-opleidingen beslaan de volgende trajecten:

  • coaches
  • specialisten
  • professionals die behoefte hebben aan een basiscursus  

Bekijk ons opleidingsaanbod PBS-opleidingen

Naast deze opleidingstrajecten kunnen Windesheim en Fontys gezamenlijk verdiepingscursussen aanbieden:

  • Datamanagement (In het voorjaar wordt een 2-daagse cursus Datamanagement gegeven)
  • Werken met implementatietools
  • PBS in de klas
  • Sociale veiligheid en SWPBS

Neem voor dit aanbod contact op met Lourens van der Leij.

Daarnaast verzorgen wij twee post-hbo-opleidingen: