Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Onderzoeksprojecten

Binnen Windesheim worden de effectiviteit en de mogelijkheden van PBS onderzocht. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten.

7 Resultaten
 1. Tackling School Discipline Issues (TaSDi-PBS) 01 oktober 2016

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Het project TaSDi-PBS richt zich op problemen rondom schooldiscipline die zich voordoen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en in het project werken verschillende partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland intensief samen.
  Lees verder
 2. Transformatie PBS van de school naar de sport … 01 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de in het onderwijs veel gehanteerde aanpak PBS mogelijk ook van betekenis kan zijn voor de sportvereniging.
  Lees verder
 3. Omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs 30 april 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Met vier basisscholen (Vecht-IJsselstreek) werd gewerkt aan het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van leraren volgens de vijf SWPBS-pijlers: die leraar en school ondersteunen om probleemgedrag te voorkomen en hun leert hiermee om te gaan. Het doel was een positief leerklimaat te creëren door het onderwijzen/versterken van positief gedrag via SWPBS-pijlers.
  Lees verder
 4. Kenmerkende elementen van SWPBS in Nederland 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Vanaf 2009 zijn scholen in Nederland al bezig met het implementeren van SWPBS. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van Amerikaanse materialen en instrumenten. De Nederlandse onderwijscontext verschilt echter van de Amerikaanse. In een kwalitatief onderzoek wordt verkend welke culturele aanpassingen het gedachtegoed van SWPBS in Nederland ondergaan heeft.
  Lees verder
 5. SWPBS op Nederlandse basisscholen 29 april 2015

  Promotietraject (lopend) - SWPBS is een schoolbrede benadering die gericht is op het creëren van veilige leeromgevingen, waarbij scholen in de omgang met gedragskwesties ondersteund worden. In het promotieonderzoek SWPBS op Nederlandse basisscholen: resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie worden de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen in kaart gebracht.
  Lees verder
 6. SWPBS - onderzoek op de Ambelt 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de VS is veel onderzoek gedaan naar SWPBS-effecten, in Nederland nauwelijks. Het is van belang dit in de Nederlandse context te onderzoeken, omdat SWPBS veelbelovend is voor het voorkomen en reduceren van gedragsproblemen én het creëren van een veilig schoolklimaat met minder schooluitval. In het kader hiervan vindt op de Ambelt een SWPBS-onderzoek plaats.
  Lees verder
 7. PBS Europe 24 december 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Positive Behaviour Support Europe project, met de afkorting PBS Europe (PBS Europe 2010 - 2013 ), was een samenwerkingsproject dat werd gefinancierd door de Europese Commissie. Het PBS Europe project betrof een samenwerking tussen drie lerarenopleidingen en vijf middelbare scholen in Europa rondom onderzoek naar PBS.
  Lees verder