Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

D21

Cultuureducatie met kwaliteit

Onderzoeksproject (afgerond) - Draagt cultuureducatie op basisscholen bij aan 21e-eeuwse competenties? Deze vraag vormde hét vertrekpunt van D21.

In het kort

Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken richtte zich op praktijkgericht onderzoek naar de inbedding van kunst en cultuur in het po, vo, hbo en wo. Een van de projecten was D21, waarin onderzoek plaatsvond naar de stand van zaken rondom cultuureducatie in het basisonderwijs. De focus lag op 21e-eeuwse competenties en de rol die cultuureducatie speelt bij het ontwikkelen ervan. D21 is inmiddels afgerond, maar hier vindt u alle informatie, zoals de onderzoeksresultaten, en voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Lutters.

Lees meer

Terugblik slotcongres D21

Op woensdag 23 maart 2016 deelde de projectgroep D21 van Windesheim de resultaten van 2 jaar onderzoek en presenteerden de projectmedewerkers hun adviezen voor basisscholen en pabo’s over de manier waarop cultuureducatie succesvol kan worden ingezet in de klaslokalen van het primair onderwijs. Dr. Jeroen Lutters, lector kunst- en cultuureducatie bij Windesheim en ArtEZ ging met het onderzoeksteam nader in op de opbrengsten en conclusies van het onderzoek tijdens het slotcongres: ‘Scholen ontwerpen in de eeuw van creativiteit’.

Lees meer

Terugblik symposium 9 april

Op 9 april 2015 vond op Windesheim een symposium over cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden plaats. Door middel van lezingen en interactieve onderzoeksateliers werd nader ingegaan op de vraag welke rol cultuureducatie speelt in het basisonderwijs bij het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens de onderzoeksateliers werden aspecten van cultuureducatie in het basisonderwijs onder de loep genomen. Het doel was om samen tot nieuwe kennis en inzichten te komen. Van deze ateliers werd een visueel verslag gemaakt.

Lees meer

Partners

Voor de verbinding met het werkveld was D21 aangesloten bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Door publicaties en het online beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten via LKCA en het landelijk pabonetwerk vond verdere verspreiding en verankering plaats binnen het onderwijs. Daarnaast werd D21 ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de Tijdelijke regeling flankerende projecten (programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013 - 2016).

Lees meer