Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Winst door Sport - Trainer-kind INterACTIE

Onderzoeksproject (afgerond) - Gericht op verkrijgen van inzicht in succes- en faalfactoren met betrekking tot de wijze waarop trainers bijdragen aan opvoeding en ontwikkeling van jongeren die sporten bij verenigingen.

Het onderzoek maakte gebruik van observaties en interviews bij jeugdsportgroepen en -trainers van circa 25 verschillende sportverenigingen. Het onderzoek vormde een onderdeel van het promotieonderzoek van Jarno Hilhorst (buitenpromovendus Radboud Universiteit).

Abstract  
Soort Kwalitatief
Omvang 25 sportverenigingen met hun trainers en jeugdsportgroepen
Opdrachtgever NOC*NSF / programma VSK
Partners
  • NOC*NSF
  • Kennispraktijk
  • Vrije Universiteit Brussel
  • De Haagse Hogeschool
  • Hogeschool Windesheim
  • Fontys Sporthogeschool
Status Eerste deel afgerond: vervolgvragen in kaart gebracht
Opgeleverde producten Onderzoeksrapport
Publieksversie onderzoeksrapport
Afgeleid product: 4 inzichten over trainerschap-boekje en YouTube-filmpje, zie ook Samen naar een veiliger sportklimaat