Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

PARENT (Erasmus+)

Onderzoeksproject (afgerond) - Een project dat zich richt op het stimuleren en verbeteren van een betrokken en verantwoordelijk ouderschap in de sport. Partners uit tien Europese organisaties leveren een bijdrage.

Ouderschap ter bescherming en bevordering gezondheid jonge sporters

Sporten heeft voor jonge kinderen diverse fysieke, psychologische en sociale voordelen. De mogelijkheid om deel te nemen aan sport is voor een groot deel afhankelijk van de steun die ze krijgen van hun ouders. Helaas blijkt, alhoewel de invloed van ouders in de sport bekend is, dat ondersteuning of educatie voor ouders schaars is. Als ouders kinderen onjuiste informatie, ongepaste ondersteuning of onvoldoende begeleiding geven, kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zo is ongepaste ouderlijke ondersteuning in verband gebracht met verminderde niveaus van eigenwaarde, verhoogde niveaus van angst en stress en overmatige fysieke training en letsel. Kortom, zorgen dat ouders goed opgeleid en geïnformeerd worden over de beste wijze waarop zij hun kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden bij het sporten is cruciaal voor het minimaliseren van fysieke en psychologie gezondheidsrisico's.

Nieuw platform

Om ervoor te zorgen dat ouders van jonge sporters beter geschoold en ondersteund worden wil dit project wetenschappers, organisaties en praktijkprofessionals uit heel Europa verenigen die op het gebied van jeugdsport werken en expertise hebben in het werken met en/of het ondersteunen of opleiden van de ouders van jonge atleten. Door het samenbrengen van deze deskundigen beoogt dit project een platform te zijn om kennis te delen en ‘best practices’ te identificeren. Het doel is dat ouders geschoold worden, waarmee hun positieve invloed vergroot wordt en gezondheidsrisico's voor jonge sporters verkleind worden.

Drie stadia

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen: eerst komen de samenwerkingspartners bijeen om ouderlijke betrokkenheid in de sport te bespreken en daarbij focusgebieden voor ouderlijke scholing te bepalen. Vervolgens zullen de samenwerkingspartners ‘best practices’ met betrekking tot educatie en ondersteuning van ouders in de sport identificeren. Tot slot gaan we aan de slag met educatief materiaal voor ouders, coaches en organisaties om ouderbetrokkenheid in de sport te vergroten en gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Algemeen doel

Het algemene doel van dit project is het aanbod van scholing en ondersteuning te verbeteren voor ouders binnen de sport, zodat de fysieke en psychologische risico's die jonge sporters ondervinden beperkt worden.

Specifieke doelen

Om het bovenstaande doel te bereiken heeft het project de volgende doelstellingen:

  • Identificatie van de belangrijkste vraagstukken rondom ouderbetrokkenheid in de sport en de fysieke en psychologische gevolgen ervan voor de gezondheid van jonge sporters
  • Identificeren en documenteren van het voornaamste onderzoek en het inventariseren van informatie die ouders moeten hebben om hun betrokkenheid bij hun sportende kind te verbeteren
  • Identificeren en evalueren van ‘best practices’ voor het ondersteunen en scholen van ouders en deze informatie onder ouders, coaches, en organisaties verspreiden
  • Het ontwikkelen van educatief materiaal voor ouders, coaches, en organisaties om betrokkenheid van de ouders in de sport te verbeteren en de gezondheidsrisico's voor jonge sporters te minimaliseren en het verspreiden ervan met behulp van een virtuele conferentie over ouders in de sport
Abstract  
Soort Samenwerkingsverband
Omvang Liep van februari 2017 tot juni 2018
Subsidie Erasmus+
Partners Swansea University Bay Campus (VK)
NOC*NSF (NL)
Windesheim (NL)
The NSPCC (VK)
Syddansk Universitet (DK)
Vrije Universiteit Brussel (BE)
Norwegian School of Sport Sciences (NW)
Sports coach UK (VK)
Sport Northern Ireland (IR)
Cardiff Metropolitan University (VK)
Loughborough University (VK)
Sport Wales (VK)
Status Afgerond