Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Gold in Education and Elite Sport

Onderzoeksproject (lopend) - In dit EU-project wordt binnen het lectoraat onderzoek verricht met als doel good-governanceprincipes en duale carrières voor sporters te promoten en te ondersteunen.

Ondanks het feit dat er programma’s bestaan die een bijdrage hebben geleverd aan structurele en organisatorische regelingen voor duale carrières, blijft inzicht in holistische karakteristieken van een duale educatie- en sportleerweg onderbelicht. Dit is echter nodig om de verantwoordelijkheid van sporters te vergroten. Het doel hiervan is dat zij competenties ontwikkelen aan de hand waarvan zij vorm kunnen geven aan hun carrière gedurende het tijdbestek van hun eigen duale loopbaan (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012).

Vanuit Windesheim is Anne Spitse als onderzoeker betrokken bij dit project.

Abstract  
Soort Dit project bestaat uit de voorbereidings-, implementatie-, evaluatie- en verspreidingsfase en zal 24 maanden in beslag nemen. Vanuit een ontwikkelgericht, holistisch perspectief worden generieke en specifieke competentieprofielen geïdentificeerd en ontwikkeld (kennis, vaardigheden, ervaring en houding) die atleten nodig hebben om hun capaciteiten te maximaliseren, zodat zij in staat zijn op succesvolle wijze vorm te geven aan hun duale carrière én sport- en educatieleerweg.
Omvang Selectie van getalenteerde atleten (12 tot 25 jaar) in Nederland (totaal 1.700) en een selectie van experts op het vlak van duale carrières en ondersteuners die werken met atleten die een sport- en educatieleerweg doorlopen (totaal ongeveer 110 parttime/fulltime).
Opdrachtgever EU: Erasmus en Sport 2014
Partners
  • INSEP, FR
  • Vrije Universiteit Brussel / Bloso, BE
  • NOC*NSF / university of applied sciences Windesheim, NL
  • CONI, IT
  • UAB, SP
  • University of Ljubljana / Olympic Committee of Slovenia
  • Gdansk University Marek, Polen
  • Swedish Sports Confederation / Halmstad University
  • University of Stirling / TASS / University of Loughborough and the sportscotland Institute of Sport, UK
Status Toegekend EU: Erasmus, start januari 2015 (2-jarig project) zie Gold in Education and Elite Sport