Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

De waardevolle sportprofessional

Horizontalisering en lokalisering van het sportbeleid en de opkomst van een professionalisme ‘nieuwe stijl’

Onderzoeksproject (lopend) - Sport wordt steeds vaker als middel ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent de toegenomen overheidsbemoeienis voor de professional in de jeugdsport? Welke kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen professionals beter inspelen op huidige ontwikkelingen? En tot welke veranderingen leidt deze trend in de beroepspraktijk van de (jeugd)sport?

Tot in de jaren negentig was het sportbeleid vooral ‘voorwaardenscheppend’ en gericht op het bevorderen van de sportparticipatie, uitgaande van de intrinsieke waarde van sport. Tegenwoordig wordt sport ook ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, zoals het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan van overgewicht.

Discussie

Dit heeft geleid tot een discussie over het doel van sport en de taken van de betrokken professionals. Een deel van de betrokkenen is van mening dat bewegingsstimulering gericht moet zijn op gezondheidsbevordering en dat docenten lichamelijke opvoeding zich ook moeten richten op vraagstukken rondom leefstijl. Anderen menen dat plezierig en duurzaam sportgedrag centraal moet staan en dat een pedagogische oriëntatie het uitgangspunt is.

Onderzoek

Binnen dit project wordt onderzocht hoe de instrumentalisering van sport het werk van professionals en vrijwilligers beïnvloedt. Welke rol speelt de wetenschap bijvoorbeeld bij het legitimeren van beleid?

Abstract
Soort Kwalitatief
Opdrachtgever Windesheim
Partner Vrije Universiteit Amsterdam
Status Lopend