Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie

RAAK-PRO

Onderzoeksproject (lopend) - In dit project werkt het lectoraat met partners aan de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’

Onderzoeksvraag RAAK-PRO-project

In dit vierjarige project werkt het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim onder leiding van lector dr. Jooske van Busschbach samen met Trajectum, Fier, Vitree, Centrum Verstandelijke Beperkingen en Psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen (Behavioural Science Institute), Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen), Landelijk Kenniscentrum LVB en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie aan de volgende centrale onderzoeksvraag:

‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’

Doelstelling

Doelstelling van dit project is het verwerven van nieuwe kennis op het gebied van psychomotorische diagnostiek en behandeling. Deze kennis kan ingezet worden bij problematiek die veroorzaakt wordt door seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hiermee beoogt het consortium een nieuw behandelprotocol (diagnostisch instrument en psychomotorische interventie) te ontwikkelen.

De psychomotorisch therapeuten (PMT'ers) kunnen deze kennis inzetten in hun werk binnen de instellingen. Via de onderzoekspartners in het project vloeit de kennis bovendien door naar een breder werkveld en naar het onderwijs binnen en buiten de hogescholen.

Aanleiding

Aanleiding voor dit project zijn praktijkvragen van PMT'ers uit zorginstellingen. Zij bieden binnen de instellingen behandelingen aan bij psychische problemen of gedragsproblematiek met behulp van lichaams- en bewegingsgerichte interventies. Een dergelijke aanpak is passend bij een doelgroep die door beperkte cognitieve vaardigheden minder baat heeft bij verbale therapievormen en sluit aan bij de specifieke gevolgen van seksueel trauma die zich niet alleen sociaal en emotioneel maar ook sterk lichamelijk uiten.

De beroepsgroep geeft aan behoefte te hebben aan een gevalideerd psychomotorisch instrument ter ondersteuning van de diagnostiek en een goed beschreven en onderbouwde psychomotorische interventie ter aanvulling van het nu bestaande behandelaanbod.

Het project richt zich op:

  1. het onderzoeken, ontwikkelen en evalueren van een psychomotorisch observatie- en screeningsprotocol gericht op de diagnostiek van seksueel trauma bij mensen met LVB   
  2. het onderzoeken, ontwikkelen en evalueren van een psychomotorische interventie gericht op de behandeling van seksueel trauma bij mensen met LVB

Meer informatie?

Neem contact op met onderzoekster Mia Scheffers via e-mailadres: wj.scheffers@windesheim.nl

Lees ook het interview met Mia in hogeschoolkrant 'win

Abstract  
Soort Ontwerp nieuw behandelprotocol
Omvang 4 jaar
Subsidie RAAK-PRO
Opdrachtgever Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Windesheim
Partners Trajectum, Fier, Vitree, Centrum Verstandelijke Beperkingen en Psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen (Behavioural Science Institute), Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen), Landelijk Kenniscentrum LVB en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie
Status Lopend