Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Psychomotorische therapie bij chronische pijn

Onderzoekslijn 1: Verbeteren van het lichaamsbewustzijn

Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - De behandeling van mensen met chronische aspecifieke pijn is en blijft een gecompliceerd geheel, aangezien de diagnose vaak complex is. Lichaamsbewustzijn kan hier een rol spelen, maar er zijn nog geen onderzoeksdata die aantonen dat dit ook daadwerkelijk effect heeft.

Welke rol speelt het lichaamsbewustzijn bij patiënten met chronische aspecifieke pijn? En wat is het effect van het Pijn Revalidatie Programma van Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam) en in het bijzonder: wat is specifiek de meerwaarde van psychomotorische therapie?

Evidence-based interventies

Door dit onderzoek kan een begin gemaakt worden met het evidence-based maken van (psychomotorische) interventies die onder meer gericht zijn op lichaamsbewustzijn. Door het effect van psychomotorische therapie aan te tonen, zal de waardering ervoor in het revalidatiewerkveld vergroot kunnen worden. Hierdoor zullen er voor bewegingsagogen en psychomotorisch therapeuten in dit werkveld meer mogelijkheden ontstaan om hun vak uit te oefenen. 

Abstract
Soort Kwantitatief en kwalitatief
Omvang 185 revalidanten
Opdrachtgever Windesheim
Partners
  • Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
  • Adelante zorggroep volwassenenrevalidatie Hoensbroek
  • Universiteit van Maastricht, Faculteit Experimental Health Psychology
  • Clinical Psychology Science
  • Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Bewegingswetenschappen
Status Lopend