Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Onderzoek en scholing in de psychomotorische therapie

Onderzoeksproject (afgerond) - Psychomotorisch therapeuten dienen over goede onderzoeksvaardigheden te beschikken om hun interventies te evalueren. Maar welke onderzoeksmogelijkheden zijn er? En welk scholingsaanbod op het gebied van onderzoeksvaardigheden hebben psychomotorisch therapeuten nodig?

Er is onderzoek gedaan naar de actualiteit en gewenste toekomst van onderzoek en scholing in het veld van de psychomotorische therapie. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) haar beleid ten aanzien van onderzoek en scholing ontwikkelen.

Nascholingsaanbod

Uit een enquête die onder de doelgroep gehouden is, blijkt onder meer dat er behoefte bestaat aan een training op het vlak van onderzoeksvaardigheden. Daarnaast blijkt dat professionals die actief zijn op het gebied van onderzoek graag meer communicatieve vaardigheden zouden willen ontwikkelen. Wij willen daartoe nascholingsaanbod ontwikkelen en bijdragen aan het aanbieden ervan.

Abstract
Soort Kwalitatief en kwantitatief
Omvang 134 leden van kwaliteitskringen en 73 leden van de NVPMT
Opdrachtgever Windesheim
Partner NVPMT
Status Afgerond