Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Lichaamsbeleving en psychomotorische therapie

Onderzoekslijn 1: Verbeteren van het lichaamsbewustzijn

Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Het positief beïnvloeden van verstoorde lichaamsbeleving is een van de kerninterventies binnen psychomotorische therapie. Voor het (beter) onderbouwen van interventies worden Nederlandstalige meetinstrumenten op het vlak van lichaamsbeleving ontwikkeld.

Het ontwikkelen van geschikte meetinstrumenten moet bijdragen aan een beter begrip van de problematiek op het gebied van lichaamsbeleving in relatie tot psychiatrische stoornissen en daarmee aan een betere behandeling.  

Abstract  
Soort Kwantitatief
Omvang Ruim 1.000 patiënten
Opdrachtgever Windesheim
Partner Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc), onderdeel van het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Status Lopend