Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Effectevaluatie activiteiten Respo International

Onderzoeksproject (afgerond) - Respo International heeft de verplichting duidelijkheid te verschaffen over ondernomen activiteiten en de mate waarin verbetering is gerealiseerd binnen de lokale situatie (sport voor en positie van gehandicapten). Het is daarom van belang een model voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen.

In dit project is de interventiemethode van Respo International (de Respo International Methode) ontwikkeld en beschreven. Daarnaast werd een meetinstrument ontwikkeld voor monitoring en evaluatie (M&E). Het M&E-instrument bevat open en gesloten vragen om de kern van de Respo International Methode te kunnen toetsen aan de hand van ervaringen van deelnemers (sporters, studenten, instructeurs) en belangrijke instanties die bij de uitvoering ter plaatse betrokken zijn. Het onderzoek naar de Respo International Methode heeft plaatsgevonden in het kader van het project Sportcoalities aan de Slag (Ministerie van VWS en NOC*NSF). Het M&E-instrument is voornamelijk getoetst in Zuid-Afrika.

Bekijk het onderzoeksrapport

Abstract
Soort Rapportage
Omvang 2009 - 2012
Opdrachtgever Windesheim
Partner Respo International
Status Afgerond