Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Body-relatedness

Onderzoekslijn 1: Verbeteren van het lichaamsbewustzijn

Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - In dit project wordt onderzoek gedaan naar de waarde van lichaamstekeningen en gestandaardiseerde observatie binnen de fysiotherapie voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten die in onvoldoende mate verklaard kunnen worden.

Scorelijst tekeningen

Bij de standaarddiagnostiek van Altrecht Psychosomatiek hoort het tekenen van het beleefde lichaam. Voor deze tekeningen is een scorelijst ontwikkeld die momenteel op constructvaliditeit en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid onderzocht wordt. De analyse van de tekeningen roept meerdere vragen op die het onderzoeken waard zijn, bijvoorbeeld een vergelijking met andere doelgroepen.

Ook wordt bij de standaarddiagnostiek een observatieoefening gedaan door een psychosomatisch fysiotherapeut. De bedoeling is te onderzoeken of de scorelijst die hiervoor wordt gebruikt valide en betrouwbaar is en of body-relatedness met deze methode meetbaar gemaakt kan worden.

Vervolg op project van Kalisvaart e.a. 2012

Dit project is een vervolg op een afgerond project, waarin een model is ontwikkeld voor body-relatedness: de manier waarop patiënten met deze klachten zich tot hun lichaam verhouden (Kalisvaart e.a. 2012).

Lees meer over het project van Kalisvaart e.a. uit 2012

Abstract  
Soort Kwantitatief, cross-sectioneel
Omvang 140 tekeningen
150 observaties, fysiotherapie
Opdrachtgever Altrecht Psychosomatiek, Zeist
Partner Universiteit Utrecht
Status Lopend