Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Bewegende kinderen: mentaal gezonde en tevreden kinderen?

Onderzoekslijn 3: Expressie en ontspanning

Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - De psychosociale gezondheid van kinderen en hun kwaliteit van leven staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Aangenomen wordt dat voldoende lichamelijke activiteit de psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Maar klopt deze aanname wel?

De veronderstelling dat de psychosociale gezondheid en de tevredenheid met het bestaan groter zijn bij kinderen die voldoende bewegen wordt nog maar in beperkte mate door empirisch onderzoek ondersteund. In dit project wordt onderzocht in welke mate lichamelijke activiteit van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar gerelateerd kan worden aan hun psychosociale gezondheid en hun kwaliteit van leven. De Nederlandse norm voor gezond bewegen wordt als richtlijn genomen bij de vaststelling of kinderen op fysiek vlak voldoende actief zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de samenhang met de sociaaleconomische situatie, persoonsgebonden factoren en de omgeving.

Resultaten

De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van de ontwikkeling van bewegingsprogramma's voor kinderen met klachten op een of meer dimensies van psychosociale gezondheid. Ook kunnen de resultaten dienen ter onderbouwing van de veronderstelling dat bewegen bijdraagt aan een grotere kwaliteit van leven. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten gebruikt worden als materiaal voor opleidingsprogramma's van bijvoorbeeld docenten lichamelijke opvoeding en psychomotorisch therapeuten. Ten slotte kunnen beleidsmakers de onderzoeksresultaten benutten om de fysieke leefomgeving van kinderen zodanig aan te passen dat zij in de toekomst worden uitgedaagd meer te bewegen.

Abstract  
Soort Kwantitatief observationeel onderzoek bij kinderen van 10 - 12 jaar
Omvang 500 kinderen in een longitudinale
1.500 kinderen in cross-sectionele meting
Opdrachtgever Windesheim
Partners Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Health Sciences
Status Lopend, promotieonderzoek