Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Naar een Kenniscentrum Dementie & Diversiteit

Naar een Kenniscentrum Dementie & Diversiteit

  •   Goed Leven met Dementie
  •   1 januari 2024 - 31 december 2024

We bundelen alle kennis, expertise en instrumenten die professionals nodig hebben om inclusieve zorg en behandeling te bieden.

Waarom een Kenniscentrum Dementie & Diversiteit?

We willen graag dat mensen met dementie, ongeacht hun achtergrond (o.a. etniciteit, gender, opleidingsniveau, taal – en gezondheidsvaardigheden) passende zorg krijgen. Daarom willen we professionals in onderzoek en praktijk toerusten in het omgaan met een diverse doelgroep van mensen met dementie. Er is steeds meer kennis beschikbaar voor professionals in zorg en welzijn over hoe zij om kunnen gaan met een diverse groep van mensen met dementie. Deze kennis is echter versnipperd en moeilijk vindbaar voor professionals. Daarom werken we samen met de verschillende partners in Nederland aan het oprichten van een Kenniscentrum Dementie en Diversiteit zodat kennis en instrumenten over een diverse groep mensen met dementie beter vindbaar en beschikbaar zijn voor professionals in zorg en welzijn.

 

Wat verstaan we onder diversiteit?

Onder diversiteit verstaan wij de verschillen die er bestaan tussen mensen bijvoorbeeld op basis van etniciteit, gender, opleidingsniveau, taal – en gezondheidsvaardigheden. Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijkwaardige diagnostiek, zorg en ondersteuning ontvangt is het van belang dat professionals in zorg en ondersteuning van mensen met dementie rekening houden met deze diversiteit.

Oprichting van het Kenniscentrum Dementie & Diversiteit

We zetten een aantal stappen om te komen tot het Kenniscentrum Dementie & Diversiteit:

  1. We beginnen met het vaststellen van de missie en visie van het kenniscentrum en stellen een plan op om het kenniscentrum duurzaam te borgen.
  2. Daarna ontwikkelen we een website samen met Alzheimer Nederland waarop we de beschikbare kennis en instrumenten bundelen over het omgaan met een diverse groep van mensen met dementie. De doelgroep van deze website zijn professionals in zorg en welzijn, onderzoekers en beleidsmakers. Kennis en instrumenten voor de doelgroep van mensen met dementie en mantelzorgers verspreiden we via bestaande kanalen voor deze doelgroep. 
  3. Om de website van het kenniscentrum officieel te lanceren, organiseren we een landelijk symposium over dementie en diversiteit. Hierbij werken we zo mogelijk samen met bestaande symposia voor professionals in zorg en welzijn.

Meer weten? 

Neem contact op met dr. Leontine Groen-van de Ven van het lectoraat Goed Leven met Dementie.

Per e-mail: lm.groen-vande.ven@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)