Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

  Home / Wat onderzoeken wij? / Theologie en Levensbeschouwing / Meer over het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

  Weten hoe je levensbeschouwelijke identiteit vormgeeft?

  De maatschappij met haar diversiteit aan levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen en stromingen stelt organisaties voor de opgave hun levensbeschouwelijke identiteit opnieuw vorm en betekenis te geven. Het Windesheimlectoraat Theologie en Levensbeschouwing doet onderzoek naar de manieren waarop dit ondersteund kan worden. Ook in het onderwijs is dit een belangrijk thema, daarom is professionalisering van hogeschooldocenten een van de speerpunten. 

  Heel veel scholen en instellingen met een levensbeschouwelijke identiteit zijn ermee bezig hoe ze deze identiteit opnieuw vorm en betekenis kunnen geven in de moderne tijd. De betekenis van deze identiteit voor de maatschappij is niet meer vanzelfsprekend of leidend, terwijl dat voorheen wel zo was. Veel organisaties hebben moeite met de vraag hoe ze kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen.

  Concrete ervaringen

  Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over de levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema's. Maar ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vaak vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoeken daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.

  Kernthema’s

  De kernthema’s normatieve professionaliteit, levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische competentie staan centraal binnen het onderzoek. Daarbij wordt altijd uitgegaan van pluraliteit in opvattingen en belevingen in de alledaagse praktijk. Het verder professionaliseren van hogeschooldocenten is een van de doelstellingen.

  Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit

  Binnen het lectoraat is een kenniswerkplaats opgericht, waar projecten uitgevoerd worden door studenten. Leraren, studenten en hogeschooldocenten beantwoorden samen vragen over levensbeschouwelijke educatie en diversiteit. Een plek waar ideeën uit de praktijk een plek krijgen en waar onderzoek wordt gedaan naar dingen die je meemaakt in het basis- of het voortgezet onderwijs.

  Onderzoeksvragen

  De vragen uit het veld worden aan studenten gekoppeld, waarbij de docenten van de opleidingen als begeleiders aan de projecten worden verbonden. De studenten beantwoorden in samenwerking met het lerarenteam de vraag van de school. Uiteindelijk gaan al deze betrokkenen op zoek naar creatieve en inspirerende perspectieven en materialen om de onderzoeksvraag te beantwoorden en deze te delen met al die leerkrachten en docenten die voor dezelfde uitdagingen staan.

  De vraag van de school wordt beantwoord, de student ontwikkelt zich en de hogeschool krijgt inzicht in wat er leeft in het veld op het gebied van levensbeschouwelijke educatie en diversiteit.

  Thema’s

  De volgende thema’s vormen de structuur van de onderzoeksprojecten van de Kenniswerkplaats. Deze liggen in het verlengde van eerdere onderzoeken van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing. Ze zijn gebaseerd op inhoudelijke speerpunten van het lectoraat en sluiten aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s vallen onder het overkoepelende speerpunt van de Kenniswerkplaats: het verrichten van onderzoek naar de motieven en de praktijk van hermeneutische communicatie als model voor levensbeschouwelijke educatie in de context van diversiteit.

  • Levensbeschouwelijke communicatie als profiel van bijzonder en openbaar onderwijs: met de onderzoeken binnen dit thema zoeken we naar manieren waarop de identiteit van zowel het openbaar als bijzonder onderwijs versterkt kan worden door in te zetten op levensbeschouwelijke communicatie. Ook de rol van levensbeschouwelijke communicatie als kenmerk van de school bij fusies tussen bijzonder en openbaar onderwijs is een belangrijk aandachtspunt.
  • Levensbeschouwelijke communicatie en de competenties van de leerkrachten/docenten: binnen dit thema gaan we op zoek naar competenties van leerkrachten die nodig zijn om levensbeschouwelijke communicatie in praktijk te brengen.
  • Diversiteit in de klas en de rol van levensbeschouwelijke communicatie: met onderzoek naar dit thema richten we ons op de vraag hoe leerkrachten/docenten levensbeschouwelijke communicatie kunnen inzetten om verbinding tussen leerlingen van verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen te stimuleren. Ook de vraag naar motieven van leerkrachten/docenten om levensbeschouwelijke communicatie in praktijk te brengen als het gaat om etnische, culturele en seksuele diversiteit in de klas en de samenleving komt aan de orde.
  • Inhouden van levensbeschouwelijke communicatie: hiermee onderzoeken we keuzes die leerkrachten/docenten maken, als het gaat om de tradities en bronnen die ze inzetten om levensbeschouwelijke communicatie vorm te geven. Hoe motiveren zij deze keuzes? Hoe gaan de leerkrachten/docenten in die keuzes om met diversiteit? 

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees onze cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in