Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Media & Civil Society

  Banner image

  Weten hoe de journalistiek onze betrokkenheid vergroot? 

  Het lectoraat Media & Civil Society doet praktijkgericht onderzoek naar de vraag hoe de journalistiek (nog) beter kan bijdragen aan de kwaliteit van het (samen)leven in een democratie. Het onderzoek gebeurt in een projectmatige samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en het journalistieke werkveld.

  Wat onderzoekt het lectoraat Media & Civil Society?

  De centrale vraag bij ons onderzoek is hoe diverse nieuwsmedia een rol kunnen spelen bij het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van mensen – uit alle lagen en subculturen van de samenleving – en bij de aanpak van allereli maatschappelijke vraagstukken. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: 

  • Sociale cohesie
  • Inclusiviteit
  • De veranderende invulling van burgerschap
  • De kwaliteit van de publieke oordeelsvorming

  Het lectoraat richt zich met name op verschuivingen in het doel en de functie van de journalistiek in de 21e eeuw en minder op de veranderingen op het gebied van de middelen.

  Waarde(n)volle journalistiek

  We zien journalistiek als vorm van publieke dienstverlening. Journalisten geven publiek inzicht in gebeurtenissen, achtergronden en ontwikkelingen op politiek, economisch en sociaal-cultureel gebied. Journalisten bevorderen dat instituties en personen waar nodig verantwoording moeten afleggen. Door te kiezen voor een grotere publieksoriëntatie, met een toekomstgerichte, oplossingsgerichte en handelingsgerichte inkadering van het nieuws, kan de journalistiek in de toekomst burgers beter ondersteunen in het maken van keuzes in maatschappelijke en persoonlijke aangelegenheden. Zo kan zij bijdragen aan een democratische, inclusieve en duurzame samenleving, maar heeft ze ook betekenis in het leven van alledag.

  Welke focus leggen we?

  Speerpunten in het onderzoek van het lectoraat Media & Civil Society zijn: 

  1. Jongeren, nieuws en participatie: onderzoek naar de manier waarop jongeren met nieuws omgaan, welke betekenis het voor jongeren heeft, en naar de gevolgen die de inhoud van het nieuws kan hebben op kennis, houding en gedrag. Lopend project: Jongeren en nieuws.
  2. Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop allerlei maatschappelijke vraagstukken worden belicht in de regionale en lokale journalistiek. Lopend project: Betrouwbaarheid van regionaal nieuws.
  3. Normatieve professionaliteit: onderzoek naar de journalistieke waarden, de beroepsethische normen en maatschappelijke rolopvattingen van professionals en docenten journalistiek met aandacht voor de consequenties voor het journalistieke werkveld en het journalistiek onderwijs. Afgerond project: Roles, values and qualifications.

  Wat dragen we bij?

  Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van kennis die voor mediaorganisaties, journalistieke professionals, journalistieke opleidingen en andere onderzoekers relevant en toepasbaar is. In het onderzoek staat een publieksgerichte benadering centraal.