Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen

    Weten hoe we inclusieve leeromgevingen inrichten?

    De focus van het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen van Windesheim ligt op het ontwerpen van onderwijsleeromgevingen die goed onderwijs bieden aan ál de leerlingen en studenten. Onderwijs dat is ontworpen via bewuste, collaboratief gerichte onderwijs- en onderzoeksactiviteiten (reflectie, scholing, professionalisering en onderzoek), en dat gericht is op het toewerken naar inclusievere leeromgevingen.

    Inclusieve leeromgevingen zijn omgevingen waarin álle lerenden de mogelijkheid krijgen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen – waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende doelen van onderwijs, met een positieve attitude naar de ambities van lerenden en respect voor verschillen tussen lerenden. Onderwijs wordt zo ontworpen dat lerenden gelijke kansen hebben.

    Samen met opleidingen en leraren

    Het lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen betrekt nadrukkelijk de (post)initiële (leraren)opleidingen en hun (aanstaande) professionals in het onderzoek door studenten aan het onderzoek te laten (mee)werken in alle onderzoekskringen en professionele leergemeenschappen. Het lectoraat wil aan opleidingen en het werkveld een belangrijke theoretische en praktische bijdrage leveren. We gebruiken ervaringsleren als bron om te bestuderen of leraren dit in hun handelingsrepertoire kunnen opnemen.

    Drie onderzoeksthema’s

    Het lectoraat kent drie onderzoeksthema’s:

    1. Meergelaagde ondersteuningssystemen als middel tot inclusieve leeromgevingen: dit thema richt zich op de vraag hoe binnen onderwijsorganisaties gelaagde ondersteuningssystemen ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden om leeromgevingen in te richten waarin alle leerlingen het onderwijs en de zorg kunnen ontvangen om te leren en zich te ontwikkelen.
    2. Professionele ontwikkeling van leraren in inclusieve leeromgevingen: leraren zijn uiteraard de spil in het onderwijs. Binnen dit onderzoeksthema onderzoeken we op welke wijze we leraren zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en professionaliseren om adaptieve en inclusieve contexten te realiseren.
    3. Bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van inclusieve opleidingen en de professionele ontwikkeling van (leraren)opleiders hierin: onderzoek in samenwerking met de opleidingen van Windesheim en in samenwerking met het werkveld, waarmee we bijdragen aan de verdere ontwikkeling van inclusieve opleidingen binnen de hogeschool. Een deel van het onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van opleiders.

    Cookie instellingen

    Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


    Stel je persoonlijke voorkeuren in