Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Innoveren met Ouderen

  Home / Wat onderzoeken wij? / Innoveren met Ouderen / Meer over het lectoraat Innoveren met Ouderen

  Weten hoe we samen het leven voor ouderen verbeteren?

  Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rondom ouderen. Binnen het lectoraat zijn er twee onderzoekslijnen, G-oudgesprek en G-oudLab. Hierbinnen werken onderzoekers, studenten én oudere volwassenen samen aan innovaties. Co-innovaties dus.

  Oudere volwassenen hebben expertise die we graag gebruiken voor onderzoek. Dat gebeurt op de volgende manieren:

  • Via de Klankbordgroep Ouderen. Zij komen enkele keren per jaar bijeen en geven advies over de inhoud en methoden van het onderzoek. Deze klankbordgroep organiseert het lectoraat samen met de opleiding Toegepaste Gerontologie.
  • Via de Denktank 60 + Noord. Dit is een kritische groep ouderen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over onderzoek en onderwijs in de noordelijke provincies.
  • Via deelname in projecten: in klankbord- en projectgroepen, als respondent en als mede-ontwikkelaar en mede-onderzoeker.

  Missie

  Het lectoraat doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rondom ouderen. Met het onderzoek ontwikkelen en evalueren we allerlei innovaties. Innovaties betreffen zowel professioneel-inhoudelijke als technologische verbeteringen. Door het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis wil het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven en de regie op het leven.

  We trekken samen op met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg en ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals.

  Visie

  Iedereen wordt op eigen wijze en in een specifieke sociale en fysieke omgeving oud. Die omgeving biedt ouderen verschillende kansen. Professionals moeten in hun beroepspraktijk recht doen aan de uniciteit, de voorkeuren en de capaciteiten van oudere volwassenen en hun naasten. Innovaties kunnen dit mogelijk maken, mits ze:

  • Tot stand komen in nauwe samenwerking met de betreffende professionals en ouderen en de mensen in hun netwerk
  • Rekening houden met de verschillende sociale en fysieke omgevingen waarin ouderen leven
  • Evidence based zijn

  Voor innovatie is kennisdeling tussen onderzoek, opleidingen en beroepspraktijk essentieel.

  Twee onderzoekslijnen

  Het lectoraat heeft twee onderzoekslijnen:

  1. G-oudgesprek: het onderzoeksprogramma G-oudgesprek ontwikkelt inzichten over het goede gesprek tussen ouderen, hun naasten en hun professionals en ondersteunt de implementatie ervan.
  2. G-oudLab: het onderzoeksprogramma G-oudLab gaat uit van een holistische visie op goed ouder worden en werkt altijd mét ouderen. Via projecten in innovatieleerwerkplaatsen faciliteren we co-onderzoek en ontstaan concrete vernieuwingen als het gaat om leeftijdsvriendelijke diensten, producten en omgevingen.

  LivingLabs

  LivingLabs vormen een goede setting om praktijkinnovatie, leren en onderzoek zo te combineren dat kennis daadwerkelijk circuleert. Professionals leren hoe ze de praktijk met ouderen kunnen innoveren. Dat vergroot loopbaanperspectief en de arbeidstevredenheid. Studenten ontwikkelen op hun beurt hun innovatie- en onderzoekscompetenties. Docenten kunnen het onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van de beroepspraktijk en hun studenten. Onderzoekers tenslotte, kunnen onderzoek doen in nauwe samenwerking met ouderen, professionals, studenten en docenten. LivingLabs kunnen worden ontwikkeld in de wijk, maar ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voorbeelden zijn het wijklab van Regiocampus (Meppel), LivingLab Assendorp en het Zwolse Zorgtrainingscentrum.

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees onze cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in