Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Gezonde Samenleving

  Weten hoe we bijdragen aan een gezonde samenleving?

  Sociaal-economische verschillen tussen mensen werken meestal door in hun gezondheid en welzijn, in hun fysieke en sociale leefomgeving. Het onderzoek van het lectoraat Gezonde Samenleving draagt bij aan preventie en het verkleinen van verschillen, en aan het realiseren van een gezonde samenleving, met gelijke kansen. Wij denken en helpen mee om mensen en gezinnen te helpen bij het pakken van kansen, ook in een fysieke en sociale leefomgeving waar die kansen niet voor het oprapen liggen.

  Een samenleving waarbij iedereen gelijke kansen heeft als het gaat om gezondheid en welzijn, zowel in relatie tot de fysieke als sociale leefomgeving. Dat is waar we ons voor inzetten bij het lectoraat Gezonde Samenleving. 

  Gelijke kansen door ongelijke ondersteuning

  We richten ons op het verkleinen van sociaal-economische verschillen in een goede gezondheid en welzijn door kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Door de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid als centraal en overkoepelend thema te hanteren, dragen we bij aan preventie. 
   
  We doen praktijkgericht onderzoek naar uitdagingen, kansen en mogelijkheden van een gezonde samenleving. Door het ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis, draagt het lectoraat bij aan het verkleinen van allerlei sociaal-economische verschillen in een gezonde fysieke en sociale leefomgeving op individueel- en gezinsniveau, maar ook op wijk- en maatschappelijk niveau. 

  Oud-lector Natascha Notten legde zich toe op het sociaal domein, sociale (on)gelijkheid en intergenerationele overdracht. Onze andere onderzoekers richten zich op de fysieke en sociale leefomgeving. Samen hebben de onderzoekers een brede kijk op gezondheid en welzijn, waarbij preventie voorop staat.

  Praktijkgericht onderzoek

  Met ons praktijkgerichte onderzoek naar uitdagingen, kansen en mogelijkheden van een gezonde samenleving dragen we intensief bij aan het realiseren van deze gezonde samenleving. We halen vraagstukken op uit de samenleving om goed aan te sluiten bij de directe vraag van de doelgroep. Waar mogelijk werken we samen met alle doelgroepen, de betrokken (wijk)professionals vanuit zorg- en welzijnsorganisaties of lokale overheden en andere belanghebbenden.

  Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners

  • Opleidingen binnen het domein Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim: Social Work, Verpleegkunde, Pedagogisch Management Kind en Educatie, Toegepaste Gerontologie, Logopedie
  • Opleidingen daarbuiten zoals: Lichamelijke Opvoeding, Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit, Windesheim Honours College
  • Gemeente Zwolle en andere partners van Zwolle Gezonde Stad
  • Andere lokale en nationale overheden en de EU
  • Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en andere gezondheidbevorderende organisaties
  • Subsidieverstrekkers zoals SIA, RAAK, ZonMw en Fonds NutsOhra
  • Bedrijfsleven, waaronder fabrikanten van speeltoestellen, woningbouwcorporaties

  Lectorale rede in beeld 

  “Een gids naar gelijke kansen” is de titel van de lectorale rede die oud-lector Natascha Notten uitsprak op 3 februari 2021. Op deze dag werd zij officieel geïnstalleerd als lector Gezonde Samenleving. In “Een gids naar gelijk kansen” zet Natascha Notten de noodzaak, kern, kracht en haar toekomstplannen voor het lectoraat Gezonde Samenleving uiteen.

  Bekijk hier de lectorale rede (opent in nieuw tabblad)