Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Constructive Journalism

  Banner image

  Weten hoe journalistiek een bindmiddel kan zijn?

  Het lectoraat Constructive Journalism doet praktijkrelevant onderzoek naar de vraag of en hoe constructive journalism kan leiden tot journalistiek die begrip, betrokkenheid en binding bevordert in de samenleving. Het onderzoek gebeurt in een projectmatige samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en het journalistieke werkveld.

  Wat onderzoekt het lectoraat Constructive Journalism?

  Het lectoraat onderzoekt hoe de journalistiek kan bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de veranderende samenleving van de 21e eeuw: het bevorderen van tolerantie en begrip, depolarisatie, het vergroten van betrokkenheid en vertrouwen van burgers. De vraag is hoe journalistiek van betekenis kan zijn voor mensen in hun persoonlijke en publieke leven. Om relevant te zijn voor individu en samenleving zou een inclusieve journalistiek met een oplossingsgerichte, handelingsgerichte en toekomstgerichte aanpak mogelijk kunnen helpen. Onderzoek naar de gevolgen die dit heeft voor beroepsopvattingen in de sector, de inhoud van het product en de impact op het publiek staat centraal. Het lectoraat wil kennis genereren die kan bijdragen aan de reflectie op de journalistieke cultuur en aan het vinden van oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de journalistieke praktijk.

  Welke focus leggen we?

  Speerpunten in het onderzoek van het lectoraat Constructive Journalism zijn: 

  1. Jongeren, nieuws en participatie: onderzoek naar de manier waarop jongeren met het nieuws omgaan, welke betekenis het voor jongeren heeft, en naar de gevolgen die de inhoud van het nieuws kan hebben op kennis, houding en gedrag. Lopend project: De gevolgen van constructief nieuws op beeldvorming.
  2. Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: onderzoek naar de mate waarin en wijze waarop verschillende maatschappelijke vraagstukken worden belicht in de regionale en lokale journalistiek. Lopend project: De inhoud van het regionale nieuws.
  3. Normatieve professionaliteit: onderzoek naar actuele journalistieke waarden, beroepsethische normen en maatschappelijke rolopvattingen van professionals en docenten journalistiek met aandacht voor de consequenties voor het journalistieke werkveld en het journalistiek onderwijs. Lopend project: Openbare communicatie rond energietransitie.

  Wat dragen we bij?

  Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van kennis die voor mediaorganisaties, journalistieke professionals, journalistieke opleidingen en andere onderzoekers relevant en toepasbaar is. In het onderzoek staat een publieksgerichte benadering centraal.