Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn

Dr. Tommy L.S. Visscher

Associate lector De Gezonde Stad

Contactpersoon

088-469 78 96
tls.visscher@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn
Lectoraat De Gezonde Stad

Tommy Visscher

Opleiding

Tommy Visscher studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting epidemiologie, aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Daarnaast heeft hij een studie Epidemiology afgerond aan het Netherlands Institute for Health Sciences van het Erasmus Medisch Centrum.

In 2001 promoveerde hij aan de Wageningen Universiteit op het proefschrift 'The public Health impact of obesity'.

Onderzoeksfocus

Als gezondheidswetenschapper en epidemioloog ligt de onderzoeksfocus van Visscher op de volgende onderwerpen:

  • Ketenzorg chronische ziekten
  • Determinanten en gevolgen van obesitas
  • Voorkómen van obesitas
  • Preventie en gezondheidsbevordering

Bekijk ook dit portret van Tommy waarin hij zijn visie op onderzoek uitlegt 

Onderzoekservaring

Dr. Tommy Visscher doet sinds 1996 onderzoek naar obesitas en vanaf 2004 op Windesheim. Hij is opgeleid als gezondheidswetenschapper/epidemioloog.  In 2001 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld ‘The public health impact of obesity’. Als postdoc heeft hij zich met zijn onderzoek gericht op gezondheidsbevordering en preventie.

Met zijn onderzoek draagt Tommy Visscher bij aan het ontwikkelen, monitoren en evalueren van programma’s en interventies gericht op de preventie van obesitas bij de jeugd en bij senioren. Binnen het lectoraat richt Dr. Visscher zijn onderzoek met name op het verbinden van preventie en zorg bij volwassenen, inclusief senioren en op een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Lees meer

Op Windesheim is hij mede-oprichter van het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle en het lectoraat de Gezonde Stad. Deze twee gaan per 2016 samen op als lectoraat De Gezonde Stad. Ook stond hij aan de wieg van het Methodologieloket van het kenniscentrum Gezondheid en welzijn. Binnen de minor De gezonde stad coördineert Tommy Visscher de theoretische module De gezonde stad. Voor de opleiding Verpleegkunde ontwikkelde en geeft hij het vak Health behaviour. Voor de opleiding Toegepaste Gerontologie ontwikkelt hij mede en geeft hij een cursus kwantitatief onderzoek. De afgelopen vijf jaar heeft hij voor de Corporate Academy de cursus Begeleiden en beoordelen van afstudeeronderzoek ontwikkeld en verzorgd. Bij de start van het Windesheim Honours College was hij verantwoordelijk voor de inhoud van de studierichting Public health.

In Zwolle maakt Dr. Visscher onderdeel uit van de programmagroep Zwolle Gezonde Stad, in Nederland is hij 10 jaar bestuurslid geweest van de Nederlandse Associatie van de Studie van Obesitas (NASO). In Europa is hij bijna 10 jaar chair geweest van de Prevention and Public health taskforce van de European Association for the Study of Obesity (EASO) en heeft hij deel uitgemaakt van het EU platform for diet and physical actvity. Hij is hij nu de scientific representative voor EASO’s Obesity patient council. Vanaf het begin is hij betrokken geweest bij het EPODE International Network, nu als member van de scientific advisory board. Voor de World Obesity Federation maakt Dr. Visscher onderdeel uit van de Policy and Prevention Scientific and Technical Advisory Network.

Met zijn onderzoek heeft Dr. Visscher aangrijpingspunten geboden voor professionals in het veld en heeft hij  het succes van Zwolle Gezonde Stad aangetoond. Ook laat zijn onderzoek zien dat de obesitas-epidemie wereldwijd nog steeds blijft stijgen. Zijn wetenschappelijke artikelen zijn ruim 2.500 keer geciteerd. Zijn H-index is 26 (Bron: Web of Science).